Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija Petra Dobrovića

Kralja Petra 36/IV, Beograd
Galerija je trenutno zatvorena za publiku.

Javne nabavke

PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka (javne) nabavke

2016. godina 

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta radnog i izložbenog prostora objekta Muzeja savremene umetnosti, JNMV - usluga br. 01/16 - U TOKU

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Situacija

Osnova prizemlja (zatečeno stanje)

Osnova plafona (prizemlje)

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/16 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2016. godinu, PPBO dobara br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na  adaptaciji, rekonstrukciji i  dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/16 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Lista svetiljki

Šeme bravarije

Predmeri

Poziv za podnošenje ponude

Invitation to tender

Odgovor zainteresovanom licu - 1

Odgovor zainteresovanom licu - 2

Odgovor zainteresovanom licu - 3

Odgovor zainteresovanom licu - 4 

Odgovor zainteresovanom licu - 5 

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Predmeri - izmena i dopuna

Odgovor zainteresovanom licu - 6 

Odgovor zainteresovanom licu - 7 

Odgovor zainteresovanom licu - 8 

Šeme i detalji

Pokretna oprema suterenskog dela - pozicije od 13-05 do 13-11

Odgovor zainteresovanom licu - 9 

Odgovor zainteresovanom licu - 10

Odgovor zainteresovanom licu - 11

Odgovor zainteresovanom licu - 12   

Odgovor zainteresovanom licu - 13    

Odgovor zainteresovanom licu - 14 

Odgovor zainteresovanom licu - 15 

Odgovor zainteresovanom licu - 16

Odgovor zainteresovanom licu - 17  

Odgovor zainteresovanom licu - 18 

Odgovor zainteresovanom licu - 19 

Odgovor zainteresovanom licu - 20 

Odgovor zainteresovanom licu - 21 

Odgovor zainteresovanom licu - 22

Odgovor zainteresovanom licu - 23

Odgovor zainteresovanom licu - 24

Odgovor zainteresovanom licu - 25

Odgovor zainteresovanom licu - 26     

Odgovor zainteresovanom licu - 27 

Odgovor zainteresovanom licu - 28 

Odgovor zainteresovanom licu - 29

Odgovor zainteresovanom licu - 30

Odgovor zainteresovanom licu - 31  

Odgovor zainteresovanom licu - 32

Odgovor zainteresovanom licu - 33 

Odgovor zainteresovanom licu - 34

Odgovor zainteresovanom licu - 35

Odgovor zainteresovanom licu - 36

Odgovor zainteresovanom licu - 37

Odgovor zainteresovanom licu - 38

Odgovor zainteresovanom licu - 39  

Odgovor zainteresovanom licu - 40

Odgovor zainteresovanom licu - 41

Odgovor zainteresovanom licu - 42

Odgovor zainteresovanom licu - 43 

Izmena i dopuna odgovora zainteresovanom licu - 34

Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

Odluka o dodeli ugovora - Partija 2 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Partija 1

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 2

Obavešetenje o zaklјučenom ugovoru - Partija 1

2015. godina

JAVNA NABAVKA - Izrada projekta spoljnog uređenja terena oko objekta MSU, JNMV usluga br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Gasno ulje, JNMV dobara br. 04/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Kancelarijski materijal, JNMV dobara br. 03/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Goriva, JNMV dobara br. 02/15 – ZAVRŠENA 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2015. godinu, PPBO dobara br. 01/15 - ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/15 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN usluga br. 01/15 -  ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija 

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Odgovor na pitanje br. 3

Odgovor na pitanje br. 4

Odgovor na pitanje br. 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova na  adaptaciji, rekonstrukciji i  dogradnji objekta Muzeja savremene umetnosti, JN radova br. 01/15 – ZAVRŠENA

Prethodno obaveštenje

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude 

Poziv za podnošenje ponude (eng) 

Odgovor na pitanje br. 1

Odgovor na pitanje br. 2

Odgovor na pitanje br. 3

Odgovor na pitanje br. 4

Odgovor na pitanje br. 5

Odgovor na pitanje br. 6

Odgovor na pitanje br. 7

Odgovor na pitanje br. 8

Odgovor na pitanje br. 9

Odgovor na pitanje br. 10

Odgovor na pitanje br. 11

Odgovor na pitanje br. 12

Odgovor na pitanje br. 13

Odgovor na pitanje br. 14

Odgovor na pitanje br. 15

Odgovor na pitanje br. 16

Odgovor na pitanje br. 17

Odgovor na pitanje br. 18

Odgovor na pitanje br. 19

Odgovor na pitanje br. 20

Odgovor na pitanje br. 21

Odgovor na pitanje br. 22

Odgovor na pitanje br. 23

Odgovor na pitanje br. 24

Odgovor na pitanje br. 25

Konkursna dokumentacija – izmena i dopuna

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda / prijava

Odgovor na pitanje br. 26

Odgovor na pitanje br. 27

Odgovor na pitanje br. 28

Odgovor na pitanje br. 29

Odgovor na pitanje br. 30

Odgovor na pitanje br. 31

Odgovor na pitanje br. 32

Odgovor na pitanje br. 33

Odgovor na pitanje br. 34

Odgovor na pitanje br. 35

Odgovor na pitanje br. 36

Odgovor na pitanje br. 37

Odgovor na pitanje br. 38

Odgovor na pitanje br. 39

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 4

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 5

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 6

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 7

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 8

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 9

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 10

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

2014. godina

JAVNA NABAVKA - Izvođenje radova - Sanacija ravnog krova na objektu Muzeja savramene umetnosti, PPBO radova br. 01/14 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2014. godinu, PPBO dobara br. 02/14 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Otkup umetničkih dela za 2014. godinu, PPBO - dobara br. 01/14 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara – Viljuškar, JNMV dobara br. 05/14 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Knjige za biblioteku, JNMV dobara br. 04/14 – ZAVRŠENA  

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - izmena

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Kancelarijski materijal, JNMV dobara br. 03/14 – ZAVRŠENA

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje br. 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara – Gorivo, JNMV dobara br. 02/14 – ZAVRŠENA  

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - Kupovina dobara - Električna energija, JNMV dobara br. 01/14 – ZAVRŠENA  

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru