Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook Facebook



Radno vreme


Muzej savremene umetnosti

Ušće 10, blok 15, Beograd
Radno vreme: od 10:00 do 18:00, četvrtkom od 10:00 do 22:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku
Cena ulaznice je 300 dinara
Grupne ulaznice su 200 dinara
Za studente, učenike srednjih i osnovnih škola, penzionere ulaznica je 150 dinara
Svake srede ulaz je slobodan.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

ON/Bez akta

izložbe | 26.12.2013


























ON/Bez akta

Autor izložbe: Vesna Milić, viši kustos

Izložba ON / Bez akta je drugi projekat realizovan na sadržaju zbirki Muzeja savremene umetnosti (Beograd) koji se bavi socijalnom istorijom na prostorima i u vremenu nekadašnje Jugoslavije i posle nje i ima edukativni karakter u smislu promocije muzejskih zbirki i izložbi kao resursa okruženja u procesu učenja. Izbor od 38 umetničkih dela nastalih u različitim medijima (slika, skulptura, crtež, grafika, fotografija i film), u vremenskom periodu između 1947. i 2005, treba da naglasi i ravnopravnost vizuelnih medija.

Politička ravnopravnost u drugoj polovini veka obezbedila je ženi građanska prava i javni i politički angažman. Iako u formalno-pravnom smislu nije pretrpela promene, muška pozicija se ipak pomerila u korist ženske emancipacije. Ulazak žene na javnu scenu uticao je i na promene u privatnom životu i običajnom pravu te se vizuelne predstave savremenog muškarca sve češće sreću i u privatnim prostorima. Ipak, muškarac, kao tema umetnosti druge polovine dvadesetog veka na prostorima nekadašnje Jugoslavije, funkcioniše pre svega kao model u svhu likovnih istraživanja različitih umetničkih praksi. Ženska emancipacija, dakle, nije ni na koji način uspela da ugrozi mušku dominaciju.

Gostovanje izložbe:
Galerija Matice srpske, Novi Sad
15.5 – 5.6.2009.

ON/Bez akta
ON/Bez akta
ON/Bez akta
ON/Bez akta