РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

КОНКУРС ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА

59. МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ УМЕТНОСТИ

БИЈЕНАЛА У ВЕНЕЦИЈИ 2022. ГОДИНЕ

ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ

 1. РАСПИСИВАЧ

У име Министарства културе и информисања Републике Србије

Музеј савремене уметности и Фондација Музеја савремене уметности

(у даљем тексту: Реализатор)

 1. КАРАКТЕР КОНКУРСА 

Карактер конкурса : 

Конкурс је републички.

Према врсти конкурс је јавни, неанонимни.

Према задатку конкурс је идејни, концептни.

Према облику конкурс је двостепени.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА И КОНКУРСНИ ЗАДАТАК

Циљ конкурса је избор пројекта за представљање Републике Србије на 59. Међународној изложби уметности Бијенала у Венецији 2022. године, од 23. априла до 27. новембра 2022. године у павиљону Републике Србије, „Србија“ у Ђардинима, имајући у виду  централну тему 59. Бијенала уметности у Венецији 2022. године – „Млеко (од) снова“ (The Milk of Dreams/Il latte dei sogni), према истоименој књизи Леоноре Карингтон (Leonora Carrington) у којој се описује „слободан свет пун бесконачних могућности, али је и алегорија једног века који намеће неподношљив притисак на идентитет појединца“ (у даљем тексту: 59. Бијенале у Венецији 2022), како наводи уметничка директорка 59. Бијенала, Ћећилија Алемани (CeciliaAlemani).

„Изложба је добила име по књизи надреалистичке уметнице Леоноре Kарингтон (1917-2011). Педесетих година прошлог века, док је живела у Мексику, Карингтон је сањала и илустровала мистериозне приче, прво директно на зидовима свог дома, а затим у малој бележници под називом “Млеко (од) снова“. Испричане у ониричном стилу који је изгледао као да ужасава младе и старе, Карингтонове приче описују свет ослобођен, препун могућности. Али то је и алегорија једног века који је наметнуо неподношљив притисак на појединца, приморавши ауторку на живот у изгнанству: затворену у менталним болницама, вечни предмет фасцинације и жеље, али и фигура запањујуће моћи и мистерије, увек бежећи од ограничења фиксног, кохерентног идентитета.”
“Изложба је заснована на многим разговорима са уметницима који су вођени последњих месеци. Чини се да питања која су се стално појављивала хватају овај тренутак у историји, када је угрожен сам опстанак врсте, али и сумирају сумње које прожимају науке, уметности и митове нашег доба. Како се мења дефиниција човека? Шта чини живот, а шта разликује животиње, биљке, људе и нељуде? Које су наше одговорности према планети, другим људима и другим организмима са којима живимо? И како би изгледали живот и Земља без нас?”

“Изложба се фокусира на три теме: приказ тела и њихове метаморфозе; однос између појединаца и технологија; веза између тела и Земље.”

https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2022-milk-dreams-il-latte-dei-sogni

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОНКУРСА

Пројекат треба да садржи предлог идејног решења, финансиjских прojeкциja и предлог концепта поставке, у складу са постављеним премисама Стручног савета за наступ Републике Србије, као и уметничког директора 59. Бијенала у Венецији 2022. године.

Позив се упућује уметницима/ кустосима/ ауторским тимовима.

О резултатима конкурсa одлучиваће Стручни савет именован од стране Министарства и Комесар наступа.

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса.

Имајући првенствено у виду искуство и претходни рад, на конкурс се могу пријавити уметници / кустоси  (ауторски тимови), са независне сцене као и из установа културе.

Предложени уметници и/или кустоси треба да имају запажене активности као што су самостална излагања, ауторски пројекти, групна излагања, или коауторски пројекти, реализовани у значајним домаћим, регионалним и међународним музејима и центрима савремене уметности као и на значајним регионалним и међународним манифестацијама

 

 1. ПРЕДАЈA КОНКУРСНОГ ПРОЈЕКТА И РОКОВИ

Конкурс је отворен од суботе, 9. октобра до понедељка, 8. новембра 2021. године.

Целокупна документација шаље се:

(1) у електронском облику на адресу:

pavilionserbia@msub.org.rs

2) као и путем поште (у истом року), при чему је веродостојна потврда (жиг поште) о благовременом слању пошиљке.

Учесници конкурса ће своје пројекте, неанонимно, у запечаћеном омоту са назнаком:

 

„Конкурс Република Србије на

 1. Бијеналу у Венецији 2022,

доставити на адресу:

 

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

Ушће 10, блок 15

11000 Београд

Предлози који стигну после наведеног рока неће се разматрати.

 

Напомене:

Визуелни материјал снимити на CD или DVD (слање поштом), а електронски доставити у једном ZIP фолдеру путем платформи за слање фајлова (Sendspace, Wetransfer) или путем имејла (уколико укупно не прелазе 20mb).

Фајлови који се шаљу интернет платформама и на CD/DVD-у не смеју укупно бити већи од 100 mb.

Визуелни материјал сачињава 10 репродукција претходно изведених радова (самосталног аутора или укупно 10 репродукција свих аутора у случају групне презентације) и 5-10 скица предложеног пројекта, 3д визуелизација, колажа или техничких цртежа. Препоручени формат је jpg, дужа ивица репродукције 2500-3500 пиксела. Видео радови или снимци инсталација и перформанса (претходно остварена дела и предлози пројекта) се шаљу у mpg4 формату у исечцима не дужим од једног минута.

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Напомена:

На сајту Реализатора/Министарства налази се листа обавезне документације коју учесници подносе на конкурсу. На сајту се налази и пријавни формулар, табела и тлоцрт / пресек павиљона који се могу преузети током трајања конкурса.

 

 1. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Конкурс почиње да тече од суботе 9. октобра 2021. године.

Крајњи рок за предају предлога је понедељак, 8. новембар 2021. године.

Додатне информације могу се добити на сајту Музеја савремене уметности msub.org.rs и Министарства културе и информисања www.kultura.gov.rs као и на телефоне: 011/ 3676291 (Реализатор) и 011/ 3398 175 (Министарство).

Стручни савет ће након завршетка конкурса, направити ужи избор најбоље оцењених пројеката, с тим да ће одабрани уметници / кустоси (ауторски тимови), имати додатно време за припрему презентације и интервјуа, који ће бити обављени у периоду до 25. новембра 2021. године. Имена одабраних аутора/ауторских тимова као и коначни резултат, биће објављени на сајту Реализатора / Министарства.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Жири ће пристигле пројекте вредновати према следећим критеријумима:

– уметнички квалитет и иновативност пројекта;

– јасно дефинисан концепт пројекта;

– кореспондирање, у одређеној мери, са централном темом или критички осврт на исту;

–  осмишљена архитектура и дизајн поставке;

–  техничка изводљивост при реализацији;

–  усклађен и рационалан буџет у прописаним оквирима;

–  потенцијал за правовремено извођење, у односу на рокове;

– углед у стручној јавности;

–  референце и на међународном плану (учешће на релевантним изложбама и програмима у музејима, центрима савремене уметности и бијеналним манифестацијама у земљи и иностранству и другим репрезентативним међународним манифестацијама савремене уметности);

– доприносе успостављању и унапређењу међународне сарадње као и афирмацији

савремене уметничке сцене Србије у иностранству.

 

 1. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Првопласирани конкурсни пројекат представља основу за презентацију Републике Србије на 59. Међународној изложби уметности у Венецији 2022. године.

Установа реализатор наступа Србије на 59. Бијеналу уметности у Венецији 2022. године је Музеј савремене уметности у Београду, Ушће 10, блок 15, 11070 Нови Београд (у даљем тексту: Реализатор).

 1. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ИЗАБРАНОГ ПРОЈЕКТА

Сва ауторска права задржава аутор конкурсног пројекта. Аутор/ауторски тим је дужан да поштује услове расписа и Општих конкурсних услова у погледу реализације пројекта, након завршетка Конкурса. Ауторски тимови треба да овласте једног представника, за све контакте око реализације пројекта. Одабрани аутор /ауторски тим мора да се уклопи у финансијски план и динамику реализације коју одређује Реализатор.

Одабрани уметник /кустос (ауторски тим), треба да се сагласе са евентуалним примедбама и сугестијама Стручног савета и Комесара. Сагласност даје аутор или овлашћени представник ауторског тима који се и обавезује да ће се придржавати усвојеног концепта.

Ауторски тим је у обавези да реализује свој пројекат.

Након избора пројекта, потписаће се посебан уговор који ће регулисати власничке и ауторске односе између аутора и установе – реализатора.

 1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Учесници конкурса треба да се уклопе у следећа планирана средства у укупном износу

до 10.000.000,00 динара (бруто) за следеће ставке (дате табеларно);

– продукцију и постпродукцију пројекта (технички опис, опис израде и рокови, детаљан

предрачун за реализацију);

– поставку и опремање изложбе (технички опис, интервенције у простору, техничка и

друга опрема за поставку);

– трошкове штампања каталога (уз синопсис каталога) и промо материјала;

– транспортне трошкове;

– хонораре (аутора и стручних сарадника)

 

 1. ПЛАНИРАНИ ТЕРМИНИ

Трајање 59. Међународногбијеналауметности у Венецији 2022. године:

 1. април – 27. новембар 2022. године (вернисаж 20-22. април 2022.)

Динамику реализације одређује Реализатор.

 1. ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

Изабрани ауторски тим ће бити дужан да, у сарадњи са Реализатором, Комесаром и Стручним  саветом, припреми материјал свог пројекта за званично представљање на 59. Бијеналу уметности у Венецији 2022. године и то:

 

 • Материјале за медије
 • Материјал за главни каталог (предвиђен број страна)
 • Основне информације за промотивни материјал
 • Материјал за званични веб сајт
 • друге промотивне материјале (по потреби)

 

У Београду, 9. октобра 2021. године

Формулар за пријаву – 59. Бијенале у Венецији 2022

Тлоцрт-пресек павиљона