Prateći programi

Vođenje kroz izložbu
Nepouzdani pripovedač
Mrđana Bajića

Prateći programi

Militantne pedagogije – predavanje Bojane Matejić
Para – i post-kustoski zaokret, zoom razgovor sa Martinom Breindlom

Prateći programi

Razgovor povodom saradnji i kolektivnih performansa Sanje Latinović

Prateći programi

Javna vođenja kroz izložbu
Ervina Vurma Jedan minut zauvek

Prateći programi

Razgovor sa Nikolom Krstovićem Grand finale – do sledeće epizode

Prateći programi

Javno predavanje Ervina Vurma

Prateći programi

Statusi arhiva – muzejska iznenađenja
Šetnja kroz izložbu sa Nikolom Šuicom

Prateći programi

Javno kustosko vođenje kroz izložbu Stvari vibrantne – stvari svečane

Prateći programi

Kabinet čudesa Leonida Šejke: Razgovor sa Milenom Jokanović

Prateći programi

Javno kustosko vođenje kroz izložbu Stvari vibrantne – stvari svečane

Prateći programi

Otvorena vrata Galerije-legata
Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Prateći programi

Posebni prateći programi izložbe Figura kao izraz egzistencije
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

Prateći program izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Prateći programi

Razgovor o izložbi Mladena Miljanovića Smrt (na) ekranu

Prateći programi

Prateći programi izložbe Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Prateći programi

Javno vođenje kroz izložbu
„Figura kao izraz egzistencije”
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

Javno vođenje Mladena Miljanovića kroz izložbu Smrt (na) ekranu / Death ON/OFF Screen

Prateći programi

Prateći program izložbe
„Figura kao izraz egzistencije”
Vladimira Veličkovića

Prateći programi

NEODGOĐENO PESNIČENJE

Prateći programi

Efekat pregleda - Poslednje javno vođenje

Prateći programi

Akcija mirka nikolića: „voda je (ne)život: radnička klasa ide na reku”

Prateći programi

„Efekat pregleda” - Javno vođenje br. 6: javni prostor / izložbeni prostor

Prateći programi

VALIE EXPORT: „Prošireno kino”, projekcija filmova i razgovor

Prateći programi

Otvorena vrata i promocija kataloga izložbe Dragana Žarevac PROŠIRENO PRISUSTVO / Otelovljeni arhiv

Prateći programi

Il cammino con l’acqua

Prateći programi

Milan Dedinac
Jedan čovek na prozoru
Beograd, 1937.

Prateći programi

Milan Dedinac
Javna ptica
Beograd, 1926.

Prateći programi

HOD SA VODOM

© MSUB Beograd. Sva prava zadržana.