Pozivamo vas na još jedno javno vođenje kroz izložbu Grad: mesto identiteta u Muzeju savremene umetnosti, u subotu 16. septembra u 14:30 časova, na kom ćete imati priliku da saznate više o temi i koncepciji izložbe.

Kroz izložbu Grad: mesto identiteta će voditi dr Rajka Bošković, jedna od autorki izložbe. Gost na javnom vođenju je umetnik Mihael Milunović.

Izložba Grad: mesto identiteta problematizuje načine na koje urbana sredina može da se posmatra kao mesto gradnje i kontinuiranog formiranja identiteta, ne samo osnovnog/suštinskog već i umetničkog. Fokus kustoskog tima je na antropološkoj i kulturološkoj analizi dela iz kolekcije, čime je otvorena mogućnost dvojakog sagledavanje teme. Kroz brojne umetničke radove uočavaju se procesi oblikovanja i mapiranja osobenosti i karaktera pojedinaca koji u gradu žive, odnosno pozicije – kako grad tretira nas, a potom i kako pojedinac/umetnik, kroz vlastitu vizuelnu prizmu ili teorijsku elaboraciju, tretira fizičko okruženje – kako umetnik/umetnica vidi grad.

Javno vođenje će obuhvatiti različite aspekte uticaja grada na savremeni umetnički izraz, kako u domenu slikarstva, tako i u domenu skulpture i konceptualne umetnosti.

Poseban fokus će biti na fenomenu savremene skulpture i skulptorskih  instalacija kao ogledala savremenih urbanih tekovina, ali takođe i na fenomenu unutrašnjeg sveta skulpture.