U subotu 24. juna u 13. časova u Muzeju savremene umetnosti biće organizovano javno vođenje kroz izložbu Grad: mesto identiteta.

Kroz izložbu vode: dr. Simona Čupić, redovna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i Una Popović, kustoskinja Zbirke fotografije, filma, videa u MSU

Javno vođenje kroz izložbu Grad : mesto identiteta zamišljeno je kao dijalog između dve sagovornice koji će se bazirati na društvenim i kontekstualnim analizama privatnih i javnih prostora predstavljenih u delima 20. i 21. veka.

Izložba Grad: mesto identiteta problematizuje načine na koje urbana sredina može da se posmatra kao mesto gradnje i kontinuiranog formiranja identiteta, ne samo osnovnog/suštinskog već i umetničkog. Podeljena je u pet tematskih celina koje se mogu označiti kao odrednice/nivoi u promišljanju grada kao mesta tvorbe različitih vrsta identiteta i definisani su kao: Privatni prostori: svakodnevica u zajedništvu, Semiotika grada, Urbani svet / globalni grad, Subjekat i mesto i Distopija – utopija.
Kroz izložbene celine gradskih toposa predstavlja se ono što u užem i širem smislu definišemo kao gradsko (arhitektura, društvene i kulturne aktivnosti, oblici ponašanja, stil života i dr.) i što kao podidentitet, svojim prostornim i socijalnim odlikama, bitno određuje razvoj individualnih i kolektivnih modela delovanja i ophođenja. Asocijativno i tematski mapiraju se i jukstaponiraju umetnička dela od početka prošlog veka do ranih dvehiljaditih koja svojim širokim spektrom značenja na različite načine tretiraju pojedinca, od najočiglednijih pojedinosti kao što su fizičke karakteristike ili društvena angažovanost pa do najsloženijih unutrašnjih preispitivanja koja se mogu istovremeno sagledati i na nivou grupnog mentaliteta.

Izložba Grad: mesto identiteta obuhvata oko 130 dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, pri čemu su uključeni radovi iz svih postojećih zbirki: Zbirke slikarstva od 1900. do 1950, Zbirke slikarstva posle 1950, Zbirke papirnog materijala (grafika, crtež, akvarel i dr.), Zbirke skulpture i instalacije i Zbirke fotografije, filma, videa i digitalnih medija.

Kustoskinje izložbe: MA Una Popović, Svetlana Mitić, mr Mišela Blanuša, Žaklina Ratković, Dr Rajka Bošković.

Simona Čupić redovna je profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njeno polje istraživanja obuhvata evropsku i američku modernu umetnost sa težištem na periodima između dva dvetska rata i pedesetih i šezdesetih godina 20. veka. Između ostalih autorka je knjiga “Građanski modernizam i popularna kultura. Epizode modnog, pomodnog i modernog” (2011), “Teme i ideje modernog – srpsko slikarstvo 1900 – 1941” (2008) i dr. Kao predavač po pozivu gostovala je na Državnom univerzitetu San Franciska, Nacionalnoj galeriji portreta u Vašingtonu i Univerzitetu Prinston. Stipendistkinja je Heri Rensom centra, Univerziteta Teksasa u Ostinu i Sasakava Tokio fonda. Dobitnica je nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu 2008. i 2011. godine.