Pozivamo vas da u sredu 30. marta 2022. godine učestvujete u razgovoru o umetničkoj i ličnoj zaostavštini jednog od najmističnijih umetnika sa naših prostora, Leonida Šejke. Šejka se pojavljuje kao glavni lik u četiri od trinaest epizoda svojevrsnog omnibusa pod nazivom Stvari vibrantne – stvari svečane u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

U razgovoru učestvuju Milena Jokanović, naučna saradnica u okviru Seminara za muzeologiju i heritologiju na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, autorka monografije „Kabineti čudesa u svetu umetnosti“, i kustosi izložbe Senka Ristivojević i Miroslav Karić.

Veličanstvene kolekcije najrazličitijih predmeta, kabineti čudesa odnosno kurioziteta, bili su veoma zastupljeni u zapadnoj Evropi tokom renesanse i baroka, perioda velikih otkrića novog sveta. Na istom mestu bile su sakupljene umetnine i antikviteti, uzorci flore i faune, različite kreacije čoveka, kao i pisana građa, sačinjavajući celinu namenjenu eruditskom izučavanju, ali i reprezentaciji vlasnika.

Zaostavština Leonida Šejke je stigla u Muzej savremene umetnosti kroz Legat Ane Čolak Antić, umetnikove supruge, kustoskinje Galerije Grafički kolektiv. Pored 205 umetničkih dela, ovaj legat broji i preko 300 crteža i skica, stotine fotografija, pisama, negativa, filmske i magnetne trake, lični predmeti, beleške umetnika, različite sveske i spise, među kojima su i Knjiga-objekat br. 3 i rukopis Grad-Đubrište-Zamak. U ovoj poslednjoj nalazi se ključ Šejkinog ličnog univerzuma i pojašnjenje njegovog umetničkog delovanja.

Polazeći od teze da se Šejkin opus, način života i razumevanja sveta, trebaju sagledati u celini, kao put ka otelovljenju svojevrsnog modernog kabineta čudesa, uvidećemo da je i najmanji predmet svakodnevice koji ovaj umetnik sakuplja, svaki zapis ili skica, veoma vibrantan, podjednako značajan. Lutanjem kroz gradske pejzaže ali i kroz medije izraza i stilove, istraživanjem đubrišta – u mikrokosmosu neretko odbačenih, a za njega svečanih stvari – ovaj umetnik traži svoj Zamak, komponuje sopstvenu sliku sveta. Šejkino umetničko ponašanje uporedivo je sa poetikama koje se neguju u kontekstu dadaizma i nadrealizma, a može se prepoznati i kod drugih umetnika zastupljenih na izložbi.

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

30. mart 2022. godine u 17 časova

 

Izložba Stvari vibrantne – stvari svečane otvrena je u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića svakoga dana od 10 do 18 časova, osim utorkom, do 6. juna 2022. godine.

 

Fotografija: Bojana Janjić, MSUB