21. septembar 2022  od 18h – 19.30 časova
Galerija – legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića
Program:
18h – 18.45 časova Bojana Matejić „Militantne pedagogije“ (predavanje)
18.45 – 19.30 časova Martin Breindl „Para- i post-kustoski zaokret“ (diskusija)
Radni jezik (engleski i srpski)

MILITANTNE PEDAGOGIJE
Predavanje Bojana Matejić umetnice i teoretičarke umetnosti (Beograd/Berlin)

Kroz pluralne i kontigentne prakse mišljenja o tome kako se proizvode formacije značenja i znanja na različitim lokacijama, Bojana Matejić otvara razgovor predavanjem „Militantne pedagogije“, pružajući kontekst za raspravu o umetnosti kao proizvodnji znanja i političnosti pomenutih praksi u savremenim posthumanističkim i postfordističkim uslovima. Takođe, tokom predavanja biće reči o aktivnostima apparatus.space, prostora za transferzalne konvergentne prakse.

Razgovor o PARA- I POST-KUSTOSKOM ZAOKRETU
Zoom razgovor sa Martinom Breindlom medijskim umetnikom, teoretičarem, predavačem i kustosom iz Beča, Austrija

Predavanje će biti praćeno razgovorom sa Martinom Breindlom, o njegovom kustoskom radu u para- i post-kustoskim aktivnostima u FLUSS-u – društvu za promociju foto i medijske umetnosti, sa sedištem u Wolkersdorfu, Austrija.
Učesnici/ce: Pavle Banović, Vanja Žunić, Lila Jezdović, Mina Jovović, Anamarija Marinković, Jovana Simanić.

Bojana Matejić (1984. Beograd) je umetnica i teoretičarka umetnosti i medija. Nakon studija likovnih umetnosti (B.A 2006. & M.A 2008.) i teorije umetnosti i medija (M.A. 2009.) doktorirala je 2015. na Univerzitetu umetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. dr. Leva Krefta na temi normativnih pretpostavki ljudske emancipacije u teoriji (umetnosti)/estetici Alena Badjua, Žaka Ransijera.
Godine 2019. bila je gostujuća naučna saradnica u području globalne istorije umetnosti na Univerzitetu u Lajpcigu u Nemačkoj sa nemačkom stipendijom Leibniz-Gemeinschaft, kao gošća Beáte Hock, kustoskinje i istoričarke kulture. Rukovoditeljka je projekta Participativne prakse i savremena umetnost u okviru projekta EPICA (financira Fond za nauku Republike Srbije 2021–u toku), na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Od oktobra 2015. docentkinja je na predmetu Diskurzivne prakse umetnosti i medija na Fakultetu likovnih umetnosti na Odseku za nove medije u Beogradu i gostujuća predavačica Teorije umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Od 2020. je naučna istraživačica pri Globalnom centru za napredne studije u Dablinu.
Objavljivala je za Routledge, Palgrave Macmillan, Orion Art, nGbK itd. https://orcid.org/0000-0003-1325-0546).
Osnivačica je apparatus.space, prostora za transverzalne konvergentne prakse.
Poslednje dve godine fokusirana je na participativne projekte transverzalnih preseka između militantnih pedagogija, umetnosti, aktivizma, (novih) tehnologija i nauke.

Martin Breindl, (1963. Beč)  medijski je umetnik, teoretičar, predavač i kustos. Studirao je na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču (MFA 2001.) i na Univerzitetu u Beču. Deluje u područjima medijskog performansa, instalacije, net.art-a, radio umetnosti, zvučne umetnosti, video umetnosti i vizuelnih umetnosti, u okviru umetničke mreže Alien Productions, koju je osnovao 1997. godine.
Od 2001. jedan je od kustosa FLUSS – društva za promociju foto- i medijske umetnosti sa sedištem u Wolkersdorfu, Austrija; od 2005. do 2008. je ko-kustos Međunarodnog fotografskog trijenala Backlight u Tampereu, FIN. 2018. bio je gostujući profesor za vizuelnu kulturu na Odseku za umetnost, dizajn i arhitekturu na Univerzitetu Aalto u Helsinkiju.
Od 2020., zajedno s Ksenijom Yurkovom, organizator je i kustos AIR InSILo u Hollabrunnu, Donja Austrija. Martin Breindl radi i živi u Beču i Hollabrunnu.

Alien Productions osnovali su 1997. umetnici Martin Breindl (A), Norbert Math (I), Andrea Sodomka (A) i August Black (SAD) kao umetničku mrežu za teoriju i praksu novih tehnologija i medija. Svi umetnici – zasebno ili zajedno ili u saradnji s drugim umetnicima, tehničarima i naučnicima  – deluju u području tehnološke umetnosti od 1985. godine.
Raspon njihovih radova uključuje medijske performanse i instalacije, elektronsku muziku, net.art, radio umetnost, zvučnu umetnost, interaktivnost, video, vizuelnu umetnost i fotografiju.
Od 2013. godine rade na svom dugoročnom projektu „Metamusic” koji uključuje jato sivih papagaja kao kreativne partnere u umetničkom istraživačkom procesu.

alien productions: https://alien.mur.at
AIR InSILo: https://in-silo.com
FLUSS: http://www.fotofluss.at/
Izdavačke aktivnosti apparatus.space-a podržava Austrijski Kulturni Forum Beograd

Fotografije: Ivan Iliev i Stefan Sappert