Pozivamo vas da u četvrtak 19. maja 2022. godine u 18 časova prošetate izložbom „Stvari vibrantne – stvari svečane“ u društvu Nikole Šuice sa osvrtom na pojedinačna „vruća“ mesta postavke i dela izložbe čiji su autori Senka Ristivojević i Miroslav Karić.

Kroz prostor Galerije-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića vodi nas Nikola Šuica, profesor Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda, član sveta umetnosti, što u sadašnjem kalendaru uključuje decenijska angažovanja u dva veka. Autor je studijskih tekstova i eseja za zbornike, knjige, periodiku i kataloge, internet sajtove, pokatkad se upušta u kustoski rad, ali i video dela i izložbene ambijente.

Na izložbi „Stvari vibrantne – stvari svečane“ glavnu ulogu preuzeli su predmeti i materijali koji nisu deo muzejskih zbirki, već se čuvaju kao arhivska i dokumentacijska građa. Izloženi svakodnevni predmeti, upotrebljavani ili nastali tokom rada i umetničkih eksperimenata i istraživačkih procesa, stavljeni su u jukstapoziciju sa umetničkim delima, kako bi se proširio ugao sagledavanja njihove uloge u kontekstu umetničkog stvaranja i društvenog angažovanja umetnika. Takvi materijali su u Muzej stigli zahvaljujući poklonima i legatima umetnika, kao i njihovih prijatelja, članova porodice ili drugih kolekcionara i baštinara. Epizode ovog svojevrsnog omnibusa govore priče iščitane iz porodičnih fotografija i pisama ostalih iza umetnika Leonida Šejke, njegovih ličnih predmeta i knjiga beležnica; fotografija sa putovanja, skicen bloka i sveske inspiracija umetnice Milice Zorić; keramičkih tanjira i vitrine sa prepariranim pticama iz Južne Amerike, kao i votivnim figurama iz zapadne Afrike koji se čuvaju u Legatu Milana Dedinca i Radmile Bunuševac.

Izložba „Stvari vibrantne – stvari svečane“ otvorena je u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića svakoga dana od 12 do 20 časova, osim utorkom, do 6. juna 2022. godine.