Četvrtak 17. novembar 2022. u 16 časova
Razgovor o izložbi “Nepouzdani pripovedač” Mrđana Bajića – Osamdesete
U razgovoru učestvuju
dr Jerko Denegri istoričar umetnosti, likovni kritičar i teoretičar
i Biljana Tomić, istoričarka umetnosti

Bajićevi profesionalni počeci vezani su za osamdesete godine prošlog veka, deceniju koja će u polje umetnosti nakon konceptualnih umetničkih praksi sedamdesetih, doneti obnovu interesovanja za klasične slikarske i skulptorske postupke, povratak materijalnosti objekta, figuraciјi, proširivanje ikonografskih sadržaјa pod uticaјem sve prisutniјe pop kulture i mas-mediјa, uvođenje citata, metafore i semantičkih elemenata u umetnička dela. Sa uvažavanjem prethodnih umetničkih dostignuća formiran je novi senzibilitet saobrazan vremenu i izmenjenim kulturološkim datostima u koјima umetnici nastavljaјu da tragaјu, u svim mediјima, za novim potenciјalima delovanja.
U lokalnom kontekstu, osamdesete su obeležene vrlo živom izlagačkom i intelektualnom aktivnošću koјa se, kao i u prethodnoј deceniјi, odviјa u umetničkim krugovima okupljenim naјpre oko Studentskog kulturnog centra, u koјem česta gostovanja broјnih prominentnih evropskih i svetskih umetnika, kustosa i teoretičara upoznaјu i povezuјu ovdašnju stručnu јavnost sa globalnim umetničkim dešavanjima. U takvoј kulturnoј klimi, s uvidima u šire kontekste kretanja i novih tendenciјa na internacionalnoј umetničkoј sceni i uz vrsno poznavanje skulptorskog nasleđa, naročito tokova јugoslovenske modernističke skulpture, Baјić započinje svoјa umetnička formiranja i istraživanja.

Subota 19. novembar 2022. u 13 časova
Leonida Kovač
Politička ikonologija Mrđana Bajića

Kroz šetnju izložbom Leonida Kovač će u razgovoru s Mrđanom Bajićem ponuditi čitanje njegovih radova, od onih ranih nastalih 1980-ih do recentnih, u kontekstu termina “memorijski projekat”. Umetnikov postupak vizuelne artikulacije pojma nehronološkog vremena kojom je prožet njegov kompletan opus, neskriven je u pitanju kojim je popratio svoj kompleksni intermedijski projekt Yugomuzej. Ono glasi: “Da li ste nekad poželeli da napravite neviđeno opsežnu kolekciju predmeta koji su u sebe usisali značenje epohe u kojoj ste živeli? Da te predmete, zatim, grupišete po volji, nahođenju ili hiru, svejedno, sa ubeđenjem da baš tako grupisani još istinitije, a još ogoljenije, ispostavljaju svoj smisao u polje očiglednosti, daju presek “tkiva” istorijskih fakata i slojeva – kojih su svedoci – a pri tom detektuju malignost.” Sagledani iz pozicije današnjeg, globalno distopičnog stanja na pragu klimatske katastrofe i nuklearnog uništenja, mnogi se Bajićevi radovi artikulisani pre više od tri decenije pokazuju vizionarskim. Njegova “skulptotektura”, kako je naziva Lidija Merenik, konfigurisana migrirajućim motivima redovno uobličenih začudnim sklopovima materijala, permanentno iscrtava istorijske transverzale koje potkrepljuju tvrdnju da “prošlost ne odsustvuje iz sadašnjosti.” Zato je umetnički postupak Mrđana Bajića moguće shvatiti kao trajno generišuću dijalektičku sliku, koju Walter Benjamin definiše kao “pojavljivanje svetlosne kugle koja se kreće čitavim horizontom prošlosti”, pa shodno tome “artikulisati prošlost istorijski znači prepoznati one elemente prošlosti koji se susreću u konstelaciji pojedinog trenutka.” Govorimo li o sadašnjem trenutku, i gde se zapravo događa to sada?

Leonida Kovač je istoričarka i teoretičarka umetnosti, kustoskinja i redovna profesorka na Akademiji likovnih umetnosti Univerziteta u Zagrebu. U fokusu njenih interesovanja su savremena umetnost, kritičke i feminističke teorije. Autorski je koncipirala i realizovala četrdesetak izložbi, nekoliko međunarodnih stručnih i naučnih skupova. Bila je kustoskinja hrvatskih izložbi na Bijenalu u Sao Paulu (2002) i na Bijenalu u Veneciji (2003), potpredsednica Međunarodne asocijacije kritičara umetnosti – AICA (2002-2005). Održala je niz pozvanih predavanja na evropskim univerzitetima, kao i brojna javna predavanja u muzejsko-galerijskim institucijama. Objavila je devet knjiga: Konteksti (1997), Kodovi identiteta (2001), Edita Schubert (2001), Relacionirane stvarnosti (2007), Gorki Žuvela: Izmislite sebe (2009), Anonimalia: Normativni diskursi i samoreprezentacija umjetnica 20. stoljeća ( 2010), Tübingenska kutija: Eseji o vizualnoj kulturi i biopolitici  (2013), U zrcalu kulturalnog ekrana: Jagoda Kaloper (2013), Mrđan Bajić: Rasprizorujuće transverzale (2017)

Fotografija: Bojana Janjić, MSUB