U četvrtak 20. jula u 18. časova u Muzeju savremene umetnosti biće organizovano javno vođenje kroz izložbu Rez-linija-otisak i razgovor sa umetnicima Mirjanоm Radovanović i Milošem Miletićеm – KURS.

Kroz izložbu vode kustosi Mišela Blanuša i Miroslav Karić.

Kustosi Blanuša i Karić će govoriti i o konceptu izložbe koji je osmišljen kao dijalog dela umetnika iz kolekcije Muzeja, nastalih pretežno tokom četvrte decenije 20. veka, i savremenih umetnika i umetničkih grupa koji su izuzetno aktivni na domaćoj, regionalnoj i internacionalnoj sceni. Biće reči o interakciji koja se odvija s jedne strane unutar autorskih celina savremenih umetnika koje na različite načine direktno referišu i interpretriraju, uzimaju kao idejno polazište ili promišljaju nasleđe društveno angažovane umetnosti između dva svetska rata ali i vidljivom dijalogu između radova savremenih umetnika, povezanih bilo temama koje istražuju, bliskim poetikama, ili konkretnim prethodnim saradnjama i kolektivnim delovanjem.

Miloš Miletić i Mirjana Radovanović – KURS, zajednički deluju kao vizuelni umetnici i istraživači. U svom radu istražuju kako umetnička praksa može doprineti (i postati sastavni deo) različitim društvenim borbama. Kao polazište za svoj rad, često koriste arhivski materijal u kombinaciji sa poezijom/prozom i vizuelnim jezikom revolucionarnih borbi i progresivnih pokreta iz prošlosti koje prevode u savremeni umetnički i politički kontekst. Na izložbi Rez – linija – otisak KURS se predstavio radom Čežnja za slobodom i jednakošću koji je nastavak serije radova u kojima je polazna tačka roman Vilijama Morisa News from Nowhere (1890). Mapa linoreza nastala je iz interpretacije mape grafika Otona Postružnika iz 1934. i dela Morisovog romana u kojem se opisuju događaji koji će dovesti do promene društvenog uređenja. Morisove opise KURS prepoznaje u motivima Postružnikovih linoreza koji su rađeni kao kritika jačanja fašizma i nacizma tridesetih godina, a zajednički im je terror vladajuće klase i neizbežan sukob.