Pozivamo vas na poslednje vođenje na neviđeno kroz „Plavu izložobu“ u subotu 23. septembra od 14 i 16 časova. Boris Dončić, saradnik na izložbi iz Saveza slepih Srbije, pripremio je turu kroz postavku koja isključuje vid, ali aktivira sva druga čula. Ovo je poslednja prilika da se višečulna postavka dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti sagleda sa povezima na očima na izložbi namenjenoj slepim i slabovidim osobama. Umetnička dela prilagodili su studenti Fakulteta likovnih umetnosti, izradivši prostorne, zvučne i taktilne interpretacije za doživljaj umetnosti celim telom.

Na „Plavoj izložbi“ je predstavljeno ukupno dvanaest dela koja govore o fenomenu boje. Boja se ovde predstavlja kroz simboliku i univerzalna značenja plave, onome što ostaje kada se zanemari njeno vizuelno dejstvo. Plava je boja mirnoće i spokoja, boja vedrog neba, daljine, slobode, beskonačnog prostora. Takođe, to je boja dubine, nepreglednog prostranstva okeana i mora, noćnog neba, pa tako i neizvesnosti, melanholije i tuge. U prirodi je teško naći plavu boju koju možemo dodirnuti ili doživeti drugim čulom sem vida. „Plava izložba“ nudi različite doživljaje plave kroz tumačenja dela iz muzejskih zbirki.

Vođenje na neviđeno se praktikuje u manjim grupama i neophodno je da se unapred prijavite na adresu info@msub.org.rs. Kretanje kroz postavku olakšavaju taktilne, tiflo trake na podu, ali je daleko važnije poverenje koje u mraku dajemo vodiču i drugim ljudima u grupi.