Autoportret kao krastavac skulptura, akrilna smola, boja, 37 komada, 2008.

Autoportret sa krastavcima

Ervin Vurm se često fokusira na svakodnevne predmete koji nam pomažu da se nosimo sa svakodnevicom i kroz koje se, na kraju krajeva, i definišemo. Zasnovan na njegovom lajt-motivu, krastavcu, Autoportret sa krastavcima je legendarna serija skulptura u kojima se austrijski umetnik identifikuje sa krastavcem, iskazujući ikonoklastički stav prema dugoj tradiciji autoportretisanja. On uzima tradicionalan element austrijske kulture — kisele krastavce — koji čine sastavni deo južnonemačke kuhinje, jelâ koje bi Švabijac nazvao „Vesper”, Bavarac „Brotzeit”, a Austrijanac „Jause”. Naziv je jedino što garantuje da ovaj rad ima kvalitet autoportreta. Umetnik kaže „da su krastavci drevna bezobličja. Postoje milioni različitih krastavaca. Poput ljudi, nijedan krastavac nije isti kao neki drugi. To me izuzetno privlači.” Da li je ovaj autoportret, u kom autor objektivizuje sebe i identifikuje se kao povrće, indikativan za sliku o umetniku kao kreativnom geniju? Autoportret sa krastavcima je svedočenje skeptičnog umetnika, koji koristi svoj smisao za humor i ironiju, ponekad čak i besmisao, kao svoje umetničke strategije.