Библиотека и документациjа МСУБ поседуjе наjкомплетниjу грађу за проучавање jугословенске, српске и регионалне уметности XX и XXI века.

У фонду се налази стручна литература: књиге, изложбени каталози, периодика, као и електронска издања домаћих и иностраних аутора из области историjе и теориjе уметности, савремене уметности, филозофиjе, естетике, архитектуре, дизаjна, филма, итд.

У саставу библиотеке налази се 5.700 књига, колекциjа од 24.000 каталога изложби одржаних у земљи и иностранству и око 380 наслова jугословенске и иностране стручне периодике од 1900. године до данас. Посебну целину у оквиру библиотеке чини Збирка ретких издања у коjоj се налазе наjважниjе публикациjе из прве половине XX века: авангардна издања као што су часопис Зенит и друге зенитистичке публикациjе (Архипенко нова пластикаМанифест, Источни грех Љубомира Мицића, Црвени петао и Тумбе Бранка Ве Пољанског и друге), надреалистичка издања (Неменикуће – Ћирило и Методиjе Александра Вуча, Турпитуда Марка Ристића, часописи НемогућеНадреализам данас и овдеПутеви, Сведочанства и друга), затим графичка мапа Рибари Мирка Куjачића (1934) и неколико мапа цртежа Љубомира Ивановића (из 1931. и 1935. године). Из периода током и непосредно после Другог светског рата, наjзначаjниjа издања су Jама Ивана Горана Ковачића коjу су илустровали Едо Муртић и Златко Прица те графичка мапа 12 дрвореза За слободу Ђорђа Андреjевића Куна.

Изузетно значаjну грађу представља хемеротека. Она садржи новинску документациjу, исечке из штампе коjи се односе на jугословенске и српске уметнике, изложбе, догађаjе, уметничку критику, институциjе и сл. Новински исечци сређени су по предметним одредницама и досиjеима уметника.

У оквиру фонда налази се и фотодокументациjа, коjу чине фотографиjе, негативи, контакт-копиjе и слаjдови уметничких дела из збирки МСУБ. Поред тога, заступљен jе и велики броj снимака постављања, изгледа поставки и отварања изложби, као и других догађаjа везаних за делатност институциjе. Фотодокументациjа садржи и фотографиjе начињене за потребе Атељеа за конзервациjу и рестаурациjу.

Библиотека jе отворена за стручну jавност, уз претходно заказивање посета, сваког радног дана од 10 до 16 часова.

Контакт:

Тел: 011 367 62 90
biblioteka@msub.org.rs