Проjекат Читаjте о… представља електронску читаоницу у коjоj ће се наћи наjкомплетниjе библиографиjе са целокупним текстовима о уметницима и уметничким поjавама са простора бивше Jугославиjе. Електронска читаоница садржи фото и видео документациjу коjа се чува у Одељењу за уметничку документациjу. До сада jе отпочет рад на следећим читаоницама:

 


  Петар Лубарда


  Авангарда


 Сава Шумановић


  Музеj савремене уметности


 

   Веб страна пројекта   •   Фејсбук страна пројекта