Dečiji klub

Edukativni program za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (Dečiji klub MSUB) razvijen je sa ciljem da obezbedi aktivnu komunikaciju na polju vizuelne kulture i osnovna znanja iz oblasti istorije i teorije umetnosti. Program istražuje mogućnosti razvijanja i produbljivanja sposobnosti doživljavanja, razumevanja i procenjivanja umetičnog dela, ispituje modele rada sa decom koji mogu da se primene u kurikularnoj koncepciji programa i razvija nove modele rada sa školama. Put za učenje zasnovano na obradi informacija i rešavanju problema vodi kroz izložbe u muzeju čiji tematski repertoar obezbeđuje integrativni i aktivni pristup učenju.

Omladinski klub

Edukativni program za srednjoškolce (OK MSUB) kreiran je sa ciljem da kroz promociju muzejskih zbirki i savremene vizuelne produkcije aktivno učestvuje u formiranju vaspitnog i obrazovnog sistema. U tom smislu zbirke Muzeja savremene umetnosti omogućavaju istraživanje u oblasti istorije i teorije umetnosti, za razvijanje kritičkog mišljenja, za formiranje svesti o mestu i ulozi umetnosti u kulturnoj baštini. Savremena vizuelna produkcija, prezentovana kroz tematske izložbe, predstavlja sadržaj na kome se može usvojiti i razvijati vizuelno mišljenje, uspostaviti aktivan odnos između vizuelne umetnosti i edukacije, emancipovati globalno, kreativno mišljenje kao ključ za razumevanje savremenog društva i uslov za integraciju u njega.

 

Nastavnički klub

Program je namenjen predavačima osnovnih i srednjih škola koji primenjuju savremene metode nastave koristeći integrativne teme i resurse okruženja.

Istraživanja u okviru edukativnih programa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, unutar razvojnih koncepcija projekata Dečijeg i Omladinskog kluba pokazala su da učešće muzejskih zbirki u procesu učenja koji se bazira na integrativnom i interdisciplinarnom principu otvara prostor u školskom kurikulumu za direktnu komunikaciju muzeja i škola. Nastavnički klub ispituje konkretne modele rada sa učenicima koji mogu da se primene u kurikularnoj koncepciji i razvija nove modele rada sa školama.