Osnovna ideja projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma je da se što stručnije i u najobuhvatnijem vidu iskoriste kapaciteti koje pružaju zbirke, fondovi, arhivi i biblioteke koje čuvaju umetnička dela ili dokumentaciju vezanu za nadrealizam.

Glavni cilj projekta je podsticanje istraživanja, prikupljanje i prezentacija celokupne kulturne baštine vezane za srpski i evropski nadrealizam na jednom mestu, sa posebnim akcentom na istraživanje, edukaciju i komunikaciju.

Institucije koje partnerski učestvuju u projektu su:
Muzej savremene umetnosti (nosilac projekta), Narodna biblioteka Srbije, Muzej primenjene umetnosti, Institut za književnost i umetnost, Narodna biblioteka Bor i Istorijski arhiv Beograda.

Kao stručni saradnici, u projektu učestvuju istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti, kao što su prof. dr Milanka Todić, prof. dr Jelena Novaković, dr Bojan Jović i drugi.

Pokrovitelji projekta: Art Mentor Fondacija iz Lucerna, Švajcarska; Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

www.nadrealizam.rs