Основна идеjа проjекта Европски контекст српског надреализма jе да се што стручниjе и у наjобухватниjем виду искористе капацитети коjе пружаjу збирке, фондови, архиви и библиотеке коjе чуваjу уметничка дела или документациjу везану за надреализам.

Главни циљ проjекта jе подстицање истраживања, прикупљање и презентациjа целокупне културне баштине везане за српски и европски надреализам на jедном месту, са посебним акцентом на истраживање, едукациjу и комуникациjу.

Институциjе коjе партнерски учествуjу у проjекту су:
Музеj савремене уметности (носилац проjекта), Народна библиотека Србиjе, Музеj примењене уметности, Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Бор и Историjски архив Београда.

Као стручни сарадници, у проjекту учествуjу истакнути стручњаци из различитих области, као што су проф. др Миланка Тодић, проф. др Jелена Новаковић, др Боjан Jовић и други.  

Покровитељи проjекта: Арт Ментор Фондациjа из Луцерна, Шваjцарска; Секретариjат за културу Скупштине града Београда и Министарство културе и информисања Републике Србиjе.

www.nadrealizam.rs