Искуство у гужви – ретроспективна изложба Горанке Матић

24. март – 24. маj 2021. године
Музеj савремене уметности Београд, III, IV и V ниво
Кустос изложбе: Уна Поповић, виши кустос МСУБ

Музеj савремене уметности Београд има част да вас позове на ретроспективну изложбу фотографкиње Горанке Матић, под називом Искуство у гужви.
Горанка Матић присутна jе на уметничкоj и фотографскоj сцени већ четрдесет година. Од самих почетака, осамдесетих година прошлог века, њен рад паралелно се одвиjао у доменима новинске, репортажне и уметничке фотографиjе.

Двострукост и диференцираност унутар њеног професионалног ангажмана као, са jедне стране, новинског хроничара музичких и ликовних а касниjе и политичких догађаjа и, са друге, посвећеног уметничког фотографа, допринеле су комплексном ауторском опусу коjи се наjпримерениjе може сагледати кроз призму жанровских подела.

Иако су се теме и жанрови разликовали у зависности од ангажмана али и природе интересовања, то ниjе утицало на креативну позициjу Матићеве већ, управо супротно, на уjедначавање визуелног и семантичког приступа, коjи се огледа пре свега у jеднако jасноj ауторскоj концентрисаности како на људе тако и на догађаjе и ситуациjе. Отуд и назив ове ретроспективне изложбе Искуство у гужви, чиjа jе намера управо да се непретенциозно, помало и поетично, именуjе процес рада Матићеве.

До њеног професионалног ангажмана као фотографкиње дошло jе спонтано, а све jе пратила и велика доза личне знатижеље и храбрости, па и склоност ка одређеноj врсти активизма, жеља да се при важним културним и друштвеним дешавањима делуjе не само као фотограф на задатку и посматрач већ као активна учесница.

Фотографисање унутар гужве актуелног тренутка, било да се ради о рок концертима осамдесетих или политичким протестима деведесетих, оспособило jе Матићеву да на аутентичан начин пренесе драматику догађаjа и психологиjу поjединца, али и да истовремено поетику прилагоди тада савременим кретањима у фотографиjи и уметности.

Изложба Искуство у гужви, коjу чини више стотина фотографиjа и материjала друге врсте (архива, документациjа, фото-есеjи), ниjе структурирана хронолошки већ према тематским целинама коjе се код ауторке издвоjаjу као доминантне:
1) прве ауторске изложбе и радови реализовани у медиjу фотографиjе,
2) фотографиjе рок концерата и протагониста Новог таласа заjедно са актерима ликовне сцене настале осамдесетих година у чиjем jе средишту био Студентски културни центар (рок фотографиjа, начин живота актера рок и уметничке сцене, дизаjн омота музичких албума),
3) портрети (уметници, редитељи, писци, политичари и др.),
4) 10 година против (фотографиjе са политичких скупова, манифестациjа и протеста у Београду 1990–2000),
5) уметнички проjекти (интимни аутопортрети, проjекти Моравице, Матрилинеарно огледало, Меморабилиjе, Портрети са приjатељицама, Ожиљци, ауторски проjекат и део раниjе реализоване изложбе Тихо тече Сутjеска).

Горанка Матић своjеврсна jе хроничарка збивања на уметничкоj, културноj, друштвеноj и политичкоj сцени ове земље, чиjи се опус, презентован овако у целини, може независно од ауторства третирати и као проблемска изложба коjа омогућуjе увид у друштвене и културне околности некадашње државе Jугославиjе, Србиjе и Београда, од почетка осамдесетих па до почетка двехиљадитих година.

Изложба Искуство у гужви посредно тежи да укаже и на динамичне и многоструке позициjе и улоге медиjа фотографиjе.

Горанка Матић рођена jе 1949. године у Марибору (Словениjа).
Завршила jе студиjе историjе уметности на Филозофском факултету у Београду.
Од 1971. године била jе стална сарадница Студентског културног центра као jедна од уредница ликовног програма и кустоскиња галериjе Срећна нова уметност.
Од 1978. до 1980. водила jе Галериjу 45 на Новом Београду.
Фотографиjом се активно бави од 1980. године. Професионалну кариjеру започела jе у часопису Џубокс и наставила у Старту и Свиjету. Њене фотографиjе излазиле су у готово свим водећим часописима бивше Jугославиjе (Дуга, Политика, Омладинске новине, Беорама, Ритам, Либератион, Полет, (Неw)Момент, Дело).
Била jе уредница фотографиjе у недељнику Време (1990–2006), у дневном листу Политика (2006–2010) и на Радио-телевизиjи Србиjе (2011–2015).

Током осамдесетих година, наjзначаjниjи jе њен рад у области рок фотографиjе, нарочито у оквиру неформалног покрета названог Нови талас. Тада настаjу неки од култних омота плоча водећих музичара тог периода (Идоли, У шкрипцу, Баjага и инструктори, Ђорђе Балашевић и др). Поред тога, њен фотографски опус садржи и портрете уметника, писаца, редитеља, глумаца (људи са уметничке и културне сцене), али и политичара, снимљених за изборне и разне друге врсте кампања. Ауторка jе броjних фотографиjа са друштвено-политичким темама насталих током турбулентних деведесетих.

Предавала jе на Факултету политичких наука и Факултету за медиjе и комуникациjу у Београду (фото-журнализам и документарна фотографиjа).
Прва jе жена фотограф члан фото-секциjе УЛУПУДС-а.
Током своjе уметничке кариjере учествовала jе на броjним колективним и самосталним изложбама у земљи и иностранству. Њени радови налазе се у колекциjи Музеjа савремене уметности у Београду.

Добитница jе неколико значаjних награда:
1998. Награда на 39. Октобарском салону Укуси су различити (фото: диптих Мале и велике приче)
2002. Награда Осваjање слободе, признање Фондациjе Маjа Маршићевић-Тасић
2004. Награда Политике из Фонда Владислав Рибникар (за наjуспелиjу изложбу Тихо тече Сутjеска)
2005. Годишња награда УЛУПУДС-а
2019. Награда Удружења новинара Србиjе за животно дело
2021. Награда Фондациjе Тања Петровић за изузетан допринос афирмисању културе и уметности у медиjима