Изложба Нема буђења Кате Мијатовић за полазиште има ауторкина вишегодишња бављења феноменима сна и сањања – прецизније, тематизовање и истраживање односа нашег рационалног ја које обликује све сфере људских деловања и живота и, са друге стране, великог и неиспитаног подручја несвесног које редефинише конструисане слике наше стварности.

Један од средишњих радова у уметничиним истраживањима јесте Архив снова, основан 2013. године као интерактивна онлајн платформа на коју је до данас унесено преко две хиљаде текстуалних записа снова из целог света и на различитим језицима. Симболички похрањена у домену нематеријалне виртуелне реалности ова својеврсна база акумулирања и ослобађања несвесног, манифестованог путем сна, не доноси само појединачно испричане и пренесене интроспективне садржаје већ пре свега функционише као простор универзалног наратива и колективног искуства о постојању унутрашњих креативних психичких сила које су изван контроле свесног.

Занимајући се за феномен несвесног у његовим потенцијалима изоштравања перцепције саме стварности, могућности да отвори поље суптилних субверзија и, како наводи, отпора договореној слици света Мијатовић уводи поетику снова као концептуални израз у промишљањима доминирајућих “предимензионираних рационалних конструкција које свакодневно живимо“ али и парадокса данашњег времена неретко на ивици хипнагогичких стања и зачуђујућег. Сопствене, кроз архиву или на друге начине прикупљене снове ауторка користи као претекст и конструктивни материјал за низ радова које изводи у различитим медијима од интерактивних и сите-специфиц инсталација, перформанса, видеа до објеката и аудио форми. У широком спектру инскрипција личног, интимног, енигматског, трауматичног, социјално конотирајућег изабрани сневани садржаји у уметничиним радовима су у функцији специфичног вида проблемске артикулације процеса, механизама, норматива, законитости, контекста у којима се одвијају наша људска и друштвена егзистирања.

Ката Мијатовић (Брањина, 1956) је дипломирала на Правном факултету у Осијеку 1982. године, а почетак њене уметничке активности обележен је деловањем у уметничкој групи Мочвара на подручју Барање крајем осамдесетих и почетком деведесетих година. Студије сликарства започиње 1991. године на Accademia di Belle Arti di Firenze и наставља их на Академији ликовних уметности у Загребу 1993. где је и дипломирала четири године касније.
Од 1997. године активно излаже и реализује низ самосталних изложби и пројеката и учествује на бројним групним изложбама у Хрватској и иностранству. У периоду од 2005. до 2019. године била је уредница програма Галерије АЖ у УО Ателијери Житњак у Загребу.

Такође, од 2005. до 2010. године учествује у организацији Барањске уметничке колоније. Ката Мијатовић је 2013. године представљала Хрватску на 55. Венецијанском бијеналу с пројектом Између неба и земље (кустос Branko Franceschi). Чланица је умјетничке групе ПЛЕХ од 2007. године. Живи и ради у Загребу.

 

Кустос изложбе: Мирослав Карић