Иако свој рад неретко везује за цртеж, графику и фотографију, Ненад Малешевић поменуте медије највише користи у потенцијалима њихових отварања ка процесуалности и хибридним визуелним изразима, који су готово увек снажно прожети теоријско-литерарним рефлексијама.

Резултат су радови или, прецизније, визуелно-мисаони урадци на фону дугогодишњег ауторовог бављења различитим феноменима везаним, укратко, за дух времена у којем ће перцепција некада обједињујућих и постојаних наратива бити дестабилисана и фрагментисана. Ово је и окосница истраживачког подухвата Америка, који Малешевић реализује у периоду од 2016. до 2023. године. Пројекат започиње серијом од хиљаду цртежа чији ће једини мотив бити Кип слободе – симбол за милионе имиграната који су кренули у нови свет и остваривање америчког сна. Цртање, као својеврстан перформативни акт, за уметника постаје начин да преиспита сопствене претпоставке о географском простору који постоји између мита и стварности. Као материјални траг интензивног менталног процеса, цртеж код Малешевића има улогу елемента којим он интервенише или тестира границе у широком референтном и значењском пољу појмова са којима се суочава, попут слободе, богатства, могућности, једнакости, правде. Мотивско-идејно полазиште (Кип слободе) биће за аутора и непосредан повод одласка у Америку, и то путовање представља интегралан део рада формално уобличеног фотографским и различитим другим визуелним садржајима као сегментима истраживачког тока и мишљења. Овај ток свој наставак има и у просторној артикулацији изложбе, која је конципирана кроз неколико целина. Изложба има функцију амбијентације уметникових искустава активирањем, у кореографисаном кретању посматрача, зона тематских, наративних и асоцијацијских линија и веза које се граде између изложених радова и артефаката, а посредно и историјских, друштвено-политичких, културолошких и уметничких контекста. Увеличавајући, сегментирајући, деконструишући симболе, амблеме, општа места и колективне представе о „сањаном континенту”, Малешевић у фокус ставља, заправо, суочавање са идејом Другог и недостижног на личном али и ширем плану, у којем Америка фигурира као метафора, фантазам, жеља, стање или слика хипнотичког оптичког дејства.

Ненад Малешевић (Сарајево, 1981) дипломирао је на Смеру за графику Академије умјетности у Бањалуци (2004), магистрирао на Групи за теорију уметности и медија Универзитета уметности у Београду (2008) и докторирао на Факултету ликовних уметности у Београду (2019). Бави се фотографијом, цртежом, графиком и редимејдом. Објавио је књиге Лекције о дизајну (Ужице, 2023) и Америка (Бањалука, 2023). Имао је самосталне изложбе: Donau – Галерија Градац, Рашка (2021); Низводно – Goethe Institut, Београд (2019); Претпоследња изложба – Галерија Рефлектор, Ужице (2019); Неочекивано – Градска галерија Пожега (2017); Документи: увод у студију престајања – Савремена галерија, Суботица (2016), Photon Gallery, Љубљана и Галерија Артгет, Београд (2015), и МСУ Републике Српске, Бањалука (2014); Storyboard – Изложбено продајни салон МСУ Републике Српске, Бањалука и Галерија Дуплекс, Сарајево (2010, са М. Манојловићем); Доба обнове – Културни центар Бански двор, Бањалука и Галерија Дома културе Студентски град, Београд (2007).

https://nenadmalesevic.com/

Кустос: Мирослав Карић
Сарадници: Маја Станковић, Радош Антонијевић, Миодраг Манојловић