Национална изложба „Слободан да ствараш – стварај да будеш слободан“ реализује се поводом истоимених спроведених конкурса Министарства културе и информисања Републике Србије током 2021. године.

Поводом обележавања седамдесет година Европске конвенције о људским правима, Савет Европе усвојио је „Манифест о слободни изражавања у уметности и култури у дигиталној ери“ (2020). Том приликом организована је и дигитална изложба Савета Европе под називом  „Слободан да ствараш – стварај да будеш слободан” (www.freetocreate.art)  којом се промовише слобода уметничког изражавања. Земље чланице Савета Европе спровешће своје националне изложбе током ове године. Једанаест представљених радова у Салону Музеја савремене уметности на широк и дивергентан начин указују на потенцијалне формате креативних изведби идеја које уз коначан, материјализован облик бивају презентација јасног значења. Дела пред нама нису строго ограничена темом слободе изражавања у уметности већ као продукти стваралачког процеса и креативности повезаних са когнитивним, конативним и околним факторима промовишу задату идеју изложбе. Она делују као комуникациони медији, медији за преношење порука који кореспондирају субјективне мисли и личне апстракције у објективну сферу, овом приликом систем уметности, посредно дефинишући и сам конвенционални изложбени формат,  просторне  и наративне формулације значења које систем у себи сабира.

Излагачи: Мариела Цветић, Александар Црногорац, диСТРУКТУРА, Милица Дукић, Тијана Ђаповић, Богдан Ђукановић, Владимир Љубинковић, Сања Радусин Смиљанић, Растко Шевић, Зоран Тешановић и Лана Васиљевић.