Jугословенска уметност од 1951. до 1989.

Музеj савремене уметности у Београду организуjе изложбу „50 уметника из збирки Музеjа савремене уметности – Jугословенска уметност од 1951. до 1989.”, на коjоj су представљена репрезентативна дела уметника епохе социjалистичке Jугославиjе коjи су своjом активношћу померали и мењали jезичке парадигме одређених периода.

У сусрет педесетогодишњици отварања зграде Музеjа савремене уметности на Ушћу и с надом да ће се тим поводом завршити њена реконструкциjа коjа траjе предугих седам година, организуjемо другу „припремну” изложбу за много темељниjу и свеобухватниjу будућу музеjску поставку. Надовезуjући се на претходну изложбу, „100 дела из збирки МСУБ. Jугословенска уметност од 1900. до 1945.”, представљену током априла и маjа 2014. године, овом изложбом се заокружуjе симболички гест према публици и културноj jавности да после толико година поново буде у прилици да погледа репрезентативни збор дела уметника заступљених у збиркама Музеjа.

Хронолошким низом, реферишући на доминантан децениjски модел историзовања jугословенске уметности од оснивања Музеjа савремене уметности у Београду, у пет просториjа Куће легата осмишљене су посебне просторне целине. Сучељавањем и диjалогом значаjних дела реномираних уметника послератне Jугославиjе представљен jе сведен али репрезентативан избор уметника коjи су обележили одређене децениjе, креирали „дух времена”, и осликавали однос између уметности и друштвене стварности епохе.

Изложба нема претензиjу да у простору Куће легата да нормативно читање jугословенске уметности друге половине XX века, већ се може посматрати као скица и увод у будућа комплексниjа промишљања развоjа jугословенске уметности у историjском периоду обухваћеном одређеним хронолошким оквиром.

Марина Абрамовић, Мрђан Баjић, Воjин Бакић, Вера Божичковић-Поповић, Стоjан Ћелић, Радомир Дамњановић Дамњан, Слободан Брацо Димитриjевић, Мариjа Драгоjловић, Душан Џамоња, Еуген Фелер, Бранко Филиповић Фило, Иво Гатин, Томислав Готовац, Бора Иљовски, Сања Ивековић, Олга Jеврић, Богољуб Jовановић, Jулиjе Книфер, Иван Кожарић, Владо Кристл, Петар Лубарда, Тахир Лушић-Алавања, Милован Де Стил Марковић, Велизар Васа Михић, Слободан Ера Миливоjевић, Едо Муртић, Предраг Пеђа Нешковић, Група ОХО (Андраж Шаламун, Давид Нез, Миленко Матановић, Томаж Шаламун и Марко Погачник), Петар Омчикус, Душан Оташевић, Недељко Неша Париповић, Иван Пицељ, Миодраг Мића Поповић, Зоран Поповић, Милета Продановић, Бранко Протић, Миодраг Б. Протић, Владан Радовановић, Радомир Рељић, Вjенцеслав Рихтер, Балинт Сомбати, Габриjел Ступица, Андраж Шаламун, Леонид Шеjка, Иван Табаковић, Драгољуб Раша Тодосиjевић, Горан Трбуљак, Гергељ Урком, Jосип Ваништа и Владимир Величковић.

Аутор концепциjе и поставке: Зоран Ерић
Кустоси: Светлана Митић, Мишела Блануша