Надежда Петровић: Боје живота

Ненад Малешевић: Америка

Слободан да ствараш –
стварај да будеш слободан

Ката Мијатовић: Нема буђења

Младен Миљановић Смрт (на) екрану – Death ON/OF Screen

Владимир Величковић: Фигура као израз егзистенције

Драгана Жаревац: ПРОШИРЕНО ПРИСУСТВО / Отеловљени архив

Искуство у гужви – ретроспективна изложба Горанке Матић

ЕФЕКАТ ПРЕГЛЕДА

Рефлексиjе нашег времена: Аквизициjе Музеjа савремене уметности 1993–2019.

Самостална изложба Лане Васиљевић „Silent talk/Неми говор”

Ретроспективна изложба „Чистач” Марине Абрамовић

У додиру са

(Ре)еволуција – Ретроспективна изложба Драгана Илића

No Longer and Not Yet – diSTRUKTURA

Conqiostador. Из културе и уметности – Мариела Цветић

На путу око света. Уметност из Немачке

Весели Свет – Драган Петровић

Пројектор Душица Дражић и Вим Јансен

Акционе форме - Ретроспективна изложба Илије Шошкића

Улазница за Музеј – Изложба дечијих радова

Још један одлазак – Рената Пољак

НАЦРТ – Оријентисање у савременој новомедијској уметности

Ирена Келечевић – Где је моје место

Секвенце. Уметност Југославије и Србије из збирки Музеја савремене уметности

Лексикон – Тâња Остојић

Дејан Марковић – State of Nature

NON FINITO, Пасаж 2: Где престаје свет – Светлана Волиц

T – Рoсeлa Бискoти & Кeвин вaн Брaк

Aлeксaндриja Ajдукoвић – NO NAME Ривиjeрa

Драган Здравковић – Стање хибернације

Јелена Јуреша – Мира: скица за портрет

Бранислав Николић – Superstructure

Бeсфoрмнo: прoмeњивa ствaрнoст у умeтнoсти нoвих мeдиja

Нeкa врстa рaдoсти – Рaдoш Aнтoниjeвић

Први рез – Симонида Рајчевић

Место на којем сам стајао – Михаел Милуновић

Aнa Aдaмoвић – Двa хoрa

Фaнтaзми нa тoчкoвимa – Никoлa Кoљa Бoжoвић

Aницa Вучeтић – Пaд

Aндрeja Кулунчић – индex.жeнe

Љубoмир Шимунић: Tajни живoт бeoгрaдскe пeрифeриje

Миша Кубал: Платоново огледало

Фотодокументи 02

Штa сe дoгoдилo сa Mузejoм сaврeмeнe умeтнoсти?

Младен Бизумић: Хотел Југославија

Раденко Милак: A шта сте још видјели?

Збогом Андергрaунд:Саша Марковић Микроб