Na izložbi umetnice Biljane Đurđević predstavljene su tri nove slike, od kojih je jedna poliptih Tamna je šuma po kojoj izložba i nosi naziv. Pored slika, umetnica je po prvi put publici predstavila svoj rad u novoj tehnici animacije. U skladu sa dosadašnjim stvaralaštvom Biljane Đurđević koje je nesumnjivo utemeljeno na proučavanju klasičnog slikarstva, njegovih motiva i obrazaca nastao je i koncept ove izložbe zasnovan na inkunabuli iz 15. veka koja se bavi međuljudskim odnosima i filozofijom. Isti principi iskazani u inkunabuli mogu se nadovezati na današnje vreme.

Biljana Đurđević (1973) je diplomirala 1997. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Na istom fakultetu magistrirala je 2000. godine

Od 1998. godine samostalno je izlagala u Beogradu kao i evropskim umetničkim centrima u Bugarskoj, Sloveniji, Nemačkoj i Švedskoj. Od 2002. godine učestvovala je na velikom broju grupnih izložbi širom sveta u Grčkoj, Albaniji, Španiji, Nemačkoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Norveškoj, Rusiji, Kini, Americi i Australiji.

Umetnica živi i stvara u Beogradu i zaposlena je od 2009. godine na Fakultetu likovnih umetnosti.