U radu Društvo neograničene odgovornosti, Irena Lagator Pejović bavi se poimanjem javnog naziva današnjih privatnih korporativnih entiteta odnosno, bavi se distinktivnim značenjima koja su takvi nazivi kadri da proizvedu. Bavi se i pojmom prisustva.

Irena Lagator: Društvo neograničene odgovornosti

“Posmatrano sa šireg kontekstualnog nivoa, ako razumijemo prostor i društvo kao relacione procese koji su uvijek u fazi konstrukcije; ako, polazeći od jednog od principa konceptualne umjetnosti – da umjetničko djelo ne mora biti izvedeno – inverzijom pojma ograničenosti i njegovom transformacijom više u progresivan ili plodan pojam neograničenosti, zar kao mnoštvo nismo u stanju makar da vizuelizujemo ili verbalizujemo, ako ne da proizvedemo ideju mogućeg, drugačije ustanovljenog Društva neograničene odgovornosti? Ukoliko jesmo kadri to da uradimo, kakve posljedice bismo uspjeli da ko-proizvedemo na mikro i kontekstualno osjetljivom nivou, onom na kojem su kao procesi zasnovani vrijeme, prostor i društvo? Zar, utoliko, ne bismo drugačije razumjeli značenje i konstitutivnu kompleksnost pojmova odgovornosti, subjekta i društva za koje bismo, zapravo, mogli postati neograničeno odgovorni?….Ton značenja termina ,,Društvo ograničene odgovornosti“ (d.o.o.) možda usmjerava ka subverzivnom djelovanju na kapacitet mnoštva, na relacije, produktivnost, humanost, što je suprotno od ciljeva umjetničkog djela koje, u ovom slučaju, može funkcionisati kao poetski korektiv ali i saznajno-estetska posljedica.”

Irena Lagator Pejović

Rođena na Cetinju, Crna Gora, 1976. Živi i radi na relaciji Cetinje, Podgorica, Beograd. Diplomirala i magistrirala na FLU Cetinje. PhD kandidatkinja na Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta Umetnosti u Beogradu. Tokom 1999-2000 boravila na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts du Mans, Francuskoj.

www.irenalagator.net

Podrška: Ministarstvo kulture Crne Gore