Izložba Nadežda Petrović u Parizu, priređena povodom obeležavanja jubileja sto pedeset godina od rođenja velike srpske umetnice biće otvorena 11. oktobra u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

Nadežda Petrović (1873 – 1915) je bila svestrana ličnost koja se bavila slikarstvom, fotografijom, pedagoškim radom, likovnom kritikom, ženskom emancipacijom, kolektivnim delovanjem, kao i društveno-političkim pitanjima, u periodu istorijskih i umetničkih previranja početkom 20. veka. Sa vremenske distance veće od jednog i po veka, umetnost Nadežde Petrović može se sagledati kao pionirski poduhvat žene koja je gotovo u svemu čime se bavila bila predvodnica, a najviše na umetničkom polju. Nadeždin pristup slikarstvu je rezultat školovanja u Minhenu i boravaka u Parizu i Italiji, ali i konstatno vraćanje Srbiji koje se reflektuje kroz teme koje nose predznak nacionalnog. Tokom boravka u inostranstvu kao i učešćem na mnogobrojnim izložbama, ostvarila je značajna prijateljstva i saradnje sa umetnicima iz okruženja: Rihardom Jakopičem, Matijom Jamom, Ivanom Groharom, Ivanom Meštrovićem, Emanuelom Vidovićem, Tomislavom Krizmaniom, Nikolom Mihajlovim i Aleksandrom Božinovim i mnogim drugima sa kojima je izlagala na Prvoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi (1904), Izložbi jugoslovenskih umetnika Lada (1906), Jugoslovenskoj umetničkoj koloniji (1907), izložbi Medulić u Zagrebu (1910), Jesenjem salonu u Parizu (1910. i 1911.), Međunarodnoj izložbi u Rimu (1911), Četvrtoj jugoslovenskoj umetničkoj izložbi (1912) i dr. Izuzetno angažovana u društvenom i umetničkom životu, Nadežda je snažno propagirala svoje stavove kako umetnik treba biti deo internacionalnog okruženja, ali bez potiskivanja svog nacionalnog identiteta, kao i da se zajedničkim radom i povezivanjem južnoslovenskih naroda mogu najbolje prikazati karakteristike našeg jugoslovenskog i srpskog podneblja.

Plaža u Bretanji,1910. Narodni muzej Srbije, Beograd

Njeno slikarstvo prepoznato je kao modernističko i može se podeliti na nekoliko perioda: vreme školovanja u Minhenu, srbijanski period u više faza, prva rana kada stvara u stilu impresionizma, i kasnije kada nastaju dela bogatog kolorističkog ekspresionizma; potom odlazi u Pariz gde nastavlja sa usvojenim kolorizmom i dostiže potpunu zrelost, i na kraju ratni period, kada uz učešće u njemu kao bolničarka, slika dela inspirisana rodnim podnebljem, u stilu ekspresionističkog kolorizma .

Autorke izložbe, Mišela Blanuša i Katarina Krstić priredile su umetničko-dokumentarnu izložbu koja prezentuje život i umetničko delo Nadežde Petrović, sa fokusom na njen kratak ali umetnički vrlo intenzivan i značajan boravak u Parizu, u periodu od 1910. do 1912. godine – Pariski period njenog stvaralačkog opusa. Koncept izložbe osmišljen je kroz hronološko-tematske celine predstavljene kroz dva dokumentarna segmenta o životu i umetnosti Nadežde Petrović u Parizu. Prvi segment (fotografije, privatna prepiska, kao i filmovi o životu i umetničkom radu) prikazuje narativ iz života umetnice koji kroz jedan lični aspekt osvetljava njen boravak u Parizu i tako objašnjava veoma značajan trenutak njenog stvaralaštva. Pored inspirativne i vrlo dinamične životne priče, na izložbi će kao poseban segment biti prezentovan i istorijski značajan likovni opus nastao tokom njenog boravka u francuskoj prestonici, prikazan kroz dokumetarno-narativne segmente – reprodukcije najznačajnijih umetničkih dela iz ovog perioda i kratke tekstualne stilsko-formalne elaboracije o njima.
Muzej savremene umetnosti se zahvaljuje na dozvoli za korišćenje i reprodukovanje dokumentarnog materijala: Milošu Kolaržu, Narodnom muzeju Srbije, Umetničkoj galeriji “Nadežda Petrović” u Čačku, Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, Radio televiziji Srbije, Jesenjem salonu Pariz (Salon d’Automne), Atelijeru Ivan Meštrović u Zagrebu, Državnom arhivu Srbije.

Jezero u Bulonjskoj šumi,1911. Narodni muzej Srbije, Beograd

Izložba Nadežda Petrović u Parizu, priređena povodom obeležavanja jubileja koji je Unesko uvrstio u svoj kalendar – 150 godina od rođenja velike srpske umetnice Nadežde Petrović, biće otvorena u Kulturnom centru Srbije u Parizu, do 27. oktobra 2023. godine.

Kustoskinje izložbe: Mr Mišela Blanuša i MA Katarina Krstić

Organizator: Muzej savremene umetnosti, Beograd