Radoš Antonijević je umetnik srednje generacije koji u svom radu ispituje medij skulpture i njegove granice.

Antonijevićeva dela najčešće problematizuju pitanja materije, materijalnog, upotrebe i percepcije. Ova formalna istraživanja prepliću se sa temama, koje dodiruju važne tačke života baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Umetnikove skulpture često konfrontiraju funkciju i oblik i na taj način doprinose formiranju generativnog objekta ili objekta punog metafore, koji u sebi često sadrži primese komičnog i tragičnog u istoj ”slici”.

Izložbom u Salonu MSU biće predstavljeno pet novih radova: tri prostorna objekta (”Šator Lovćen”, ”Kamen sa Meseca”, ”Kapsula”) i dve zidne instalacije (”Savršenstvo” i ”Groblje”). Svaki rad deluje samostalno, izdvajajući se kao dominantan predmet osobenog značenja, ali može da predstavlja i sastavni deo jedne veće celine. Za razliku od skorašnjih samostalnih izložbi i već ikoničnih radova kao što su ”šatori – crkve” i ”lični muzeji savremene umetnosti”, izložba poetskog ali vrlo subjektivnog i sugestivnog naslova – ”Neka vrsta radosti” – okreće se upravo ka problematici predmeta i umetnikovom odnosu prema njemu. Koristeći motive iz popularne kulture (skulpturu ”Kapsula” izrađenu po modelu malog kosmičkog broda iz filma “Odiseja u svemiru 2001” Stenlija Kjubrika) ili upotrebne objekte iz spoljnjeg sveta (instalacija ”Savršenstvo” sačinjena od 36 saobraćajnih znakova), Antonijević otvara i nudi razmišljanje o odnosu umetnika i predmeta, načinu delovanja sopstvene umetničke produkcije, mestu vajarstva u toj produkciji, materiji i materijalnosti kao datosti, kao činjenici.

Radoš Antonijević (rođen 1969. u Pančevu) je diplomirao i magistrirao na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na istom fakultetu, na kojem radi od 2001. godine, odbranio je 2014. doktorsku tezu pod nazivom “Korektivi oblika. Vodič kroz skulptorske fenomene”. Učestvovao je na samostalnim i grupnim izložbama. Osvojio je brojne nagrade među kojima su “Nagrada iz fonda Vladete Petrića vajara”, “Nagrada Opštine Savski venac za skulpturu u kamenu”, “Nagrada Opštine Savski venac za skulpturu u drvetu, itd. Radovi mu se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama kao što su: “Koč fondacija kolekcija savremene umetnosti”, Istanbul, Turska; “Institut za umetnost u javnom prostoru”, Grac, Austrija; “Internacionalna letnja akademija i simpozijum”, Ahtopol, Bugarska; Kolekcija manifestacije “Mermer i zvuci”, Aranđelovac; Kolekcija Oktobarskog salona, KCB; Kolekcija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Kustos: Una Popović