Muzej savremene umetnosti iz Beograda u koprodukciji sa Baskijskim muzejom – centrom za savremenu umetnost ARTIUM iz Vitorije organizuje veliki međunarodni i multi-disciplinarni projekat u kome će učestvovati četrdeset domaćih i stranih umetnika, teoretičara i filmskih autora.

Izložba će biti istovremeno otvorena u sva tri izložbena prostora

U 19:30 časova u Salonu MSUB održaće se performans Marte Jovanović Bez naziva (po radu Joko Ono – Komad sa sečenjem)

Projekat istražuje oblike ‘nevidljivog’ nasilja prisutnog u svakodnevnim, domaćim situacijama ili onim vezanim za posao; administrativno i birokratsko nasilje; vizuelno nasilje u advertajzingu i medijima, kao i suptilne forme sektaštva i animoziteta u zajednicama iz skorašnjeg istorijskog konteksta. Ti oblici nasilja mogu se posmatrati kao globalno prisutni. Ovakva poređenja nasilja istražuju se kroz sučeljavanje umetničkih radova koji problematizuju teritorijalne, nacionalističke i mitske teme, kao i one vezane za pitanja identiteta, i to na aktuelan način i bez upadanja u zamku dualističkih, razdeljenih ili oprečnih reprezentacija.

Tema nasilja kao predmet izložbe po prirodi stvari je osetljiva i često provokativna, a ponekad i podložna manihejskim definicijama ‘mi i oni’. Zbog toga ovaj projekat nastoji da se odupre nepotrebnom fokusiranju na pitanja rata, genocida ili ekstremnog nasilja, iako ove teme odjekuju u pozadini projekta. „Nasilje” čije se manifestacije preispituju i reflektuju u radovima pozvanih umetnika, je ono koje zadobija formu nasilja u jeziku, reprezentaciji, kao rezultat promenjenih društveno-ekonomskih uslova i novih ideja i politika koje se mogu identifikovati kao izvor „kulturnog” nasilja nad geo-političkim entitetima i pojedincima. To ne znači da se ovi „aktuelniji” i naglašeniji oblici nasilja (terorizam, rat, etničko čišćenje i genocid) eksplicitno izbegavaju, već da oni ne dominiraju poljem referenci na ovoj izložbi koja nastoji da istovremeno reflektuje različite forme kulturnog i društvenog nasilja. Sem toga, i raznovrsne prepreke koje su se pojavile tokom realizovanja čitavog projekta (koje se, ironično, mogu definisati kao ključni primeri nevidljivog nasilja) predočavaju se i dešifruju tokom sáme izložbe i unutar diskursa koji je prate. Naime, prvobitno zamišljen kao saradnja partnera iz tri zemlje, a sada izložba koja se realizuje u Srbiji i Španiji, bez irskog partnera, ovaj projekat je u toku razrade i sâm naišao na neočekivane i neželjene oblike ‘nevidljivog nasilja’.

Projekat ima za cilj da ispita univerzalizujuće aspekte novih oblika nevidljivog nasilja koji su trenutno preovlađujući u celoj Evropi; onih oblika nasilja koji se, na primer, prepoznaju kao ključna pretnja proizvođenju egalitarnih ideala evropskog građanstva.

Konferencija: Nevidljivo nasilje (Retradicionalizacija, Birokratizacija, Eksploatacija)

10. maj 2014.
10 – 16.30 časova
, Velika sala Doma omladine Beograda, Makedonska 22
Partneri: MSUB i Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu

Konferencija će okupiti teoretičare i umetnike koji će raspravljati o tri tematska klastera projekta koje smatramo ključnim simptomima “nevidljivog nasilja” unutar evropskog konteksta danas.

10:00 časova: Panel 1 Retradicionalizacija
(folklor, nacionalizam, identitet & trauma, brisanje istorije…)
Govore: Tiziana Andina (IT), Deklan Long (IE), Suzana Milevska (MK), Jan Miler (DE)
Moderator: Stevan Vuković (RS)

12:10 časova: Panel 2 Birokratizacija
(EU aparthejd – nasilje novih zakonodavstava, problematika institucionalne uprave, uticaj politike…)
Govore: Petar Bojanić (RS), Daniel Garsija Anduhar (ES), Masimo Palma (IT)
Moderatorka: Adriana Zaharijević (RS)

14:25 časova: Panel 3 Eksploatacija
(rad, mreže kapitala, nove političke hegemonije …)
Govore: Daniel Loik (DE), Iciar Bario (ES/US), Nikola Radić Lucati (RS)
Moderatorka: Ana Vilenica (RS)

16:00 – 16:30 časova: Finalna diskusija

FILMSKI PROGRAM
Partneri: MSUB i Filmforumom Studentskog kulturnog centra
Velika sala SKC, Kralja Milana 48
od 20:00 časova

Raspored projekcija i razgovora s autorima
utorak, 20. maj – Žoao Salaviza (PT)
utorak, 27. maj – Dankan Kembel (IE)
ponedeljak, 9. jun – Ferhat Ezgir (TR)
utorak, 17. jun – Džesi Džons (IE)
ponedeljak, 30. jun – Pavel Braila (MD)

Saradnja dva muzeja podrazumeva dve posebne ali zajednički rađene izložbe. Pored izložbe u Beogradu, biće organizovana izložba u Baskijskom muzeju – centru za savremenu umetnost ARTIUM u Vitoriji koja će trajati od 12. septembra 2014. do 11. januara 2015. Izložba u Vitoriji će, takođe, biti praćena filmskim programom, predavanjima, panel diskusijama i edukativnim radionicama.

Kustosi: Zoran Erić, Blanka de la Tore i Šejmus Kili

Umetnici: Kader Atia (FR), Iciar Bario (ES/US), Ursula Biman (CH), Rosela Biskoti (IT/NL) & Kevin van Brak (NL), Sara Braun (IE), Ištvan Čakanji (EU), Vili Doerti (UK/IE), Harun Faroki (DE), Garet Filan (IE), Daniel Garsija Anduhar (ES), Marta Jovanović (RS/IT), Dejan Kaludjerović (RS/AT), Deklan Klark (IE), Vladimir Miladinović (RS), Loki Moris (UK/IE), Hristodulos Panajotu (CY), Nikola Radić Lucati (RS), Maria Ruido (ES), Fransesk Ruiz (ES), Fernando Sančez Kastiljo (ES/NL), Jonas Stal (NL), Milica Tomić (RS) i Katarina Zdjelar (RS/NL).