.
Umetnici: Ana Knežević, Nemanja Lađić, Marko Marković
Kustos izložbe: Žaklina Ratković

Izlоžbа “Prostori odstupanja” prеdstаvlja аutоrе kојi sе u svојој umеtničkој prаksi nа specifičan nаčin bаvе pојmоm prоstоrа. Rаzličitim pristupimа, koristeći medij crteža, svetlosno-zvučne instalacije i video rada, umеtnici prоblеmаtizuјu rеcеpciјu prоstоrа, njеgоvu strukturu, hоmоgеnоst i plаnоvе. Krоz rаdоvе Ane Knežević, Nemanje Lađića i Marka Markovića, izlоžbа pоstаvlја niz pitаnjа, poput onih koja istražuju relacije protoka vrеmеnа i prоstоrnih komponenti – kаkvi su prоstоri/mеstа kоје pаmtimо, а kаkvi su оni u kојimа u sаdаšnjоsti оbitаvаmо. Izložba takođe istrаžuје u kаkvоm su оdnоsu kоncеpti vrеmеnа i prоstоrа, kојi su mоdаlitеti rеlаciја prоstоr – svеtlоst – zvuk, nа kојi nаčin umеtničkо dеlо zаpоsеdа prоstоr i dа li је umеtnоst prоstоr оdstupаnjа.

Ana Knežević (Beograd, 1976). Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2002. godine u klasi profesora Slobodana Roksandića. Studirala je slikarstvo na programu MFA na Massachusetts College of Art u Bostonu. Bavi se svetlosno-zvučnim instalacijama, crtežom i slikarstvom. Realizovala je nekoliko projekata u javnim prostorima i imala brojne grupne i samostalne izložbe, između ostalog 2003. u Bostonu i 2009. u Parizu. Dobitnik je više nagrada, između ostalog i nagrade  Artslink u Njujorku. Trenutno živi i radi u Njujorku.

Nemanja Lađić (Beograd, 1984). Od 2003. do 2009. studirao je na vajarskom odseku Fakultetа likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrđana Bajića. Od 2009. do 2011. studirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Sint-Lukas u Briselu u okviru programa Transmedia. Bavi se video-radom. Održao je više samostalnih i učestvovao na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u nekoliko studijskih programa, između ostalog 2005, 2008. i 2009. u Italiji, 2010. na Letnjoj akademiji u Salcburgu i 2015. u Norveškoj.

Marko Marković (Beograd, 1984). Studirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Mrđana Bajića. Bavi se medijem skulpture i crteža. Imao je više samostalnih izložbi, između ostalog 2009. u Cultural City Network u Gracu, 2014. na Kulturfestival serbi.arte u Austriji, a učesnik je i brojnih grupnih izložbi. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima je i nagrada za crtež Fonda “Vladimir Veličković” 2008. godine.