На изложби је представљен најновији опус цртежа великих формата, као и амбијентална инсталација која се у идејном смислу надовезује на радове на папиру.

Овим пројектом, уметница даје критички поглед на релације успостављене између савременог друштва и природног поретка, и са иронијском дистанцом поставља питања о томе где су границе између реалног и фиктивног у свету у коме обитавамо. Једна од основних проблемских тачака у уметничкој пракси Симониде Рајчевић представља комплексан критички пројекат демистификације, у циљу преиспитивања елемената који сачињавају моделе фундаменталних природних, социјалних и културалних односа.

Симонида Рајчевић новим остварењем реферира на анимизам, термин који је као антроплошки конструкт развио Едвард Тејлор, према коме не постоји подељеност између духовног и физичког. Овај приступ излази изван дискурса картезијанске дихотомије да су дух и материја, субјект и објект, култура и природа, апсолутно хетерогене супстанце. С иронијским одмаком, уметница се поиграва идејом да се шума, планине, реке, животиње, ветар, киша, целокупна природа и све њене бројне деривације, перципирају као духовни ентитети.

Симонида Рајчевић је рођена у Београду 1974. године. Дипломирала је 1997. године, а 1999. магистрирала на Факултету ликовних уметности у Београду. Добитник је ДААД стипендије за прву годину постдипломских студија у Берлину. Члан је УЛУС-а од 1998. године. Од 2000. године ради на Факултету ликовних уметности у Београду. Од јануара 2008. ради као доцент на истом факултету. Од 2008. до 2010. године радила је као доцент на Архитектонском факултету у Београду.

Излагала је на више самосталних и групних изложби у земљи и иностранству, међу којима су: Последњи преживели са Нострома, Галерија СКЦ, Београд, 1995; Експрес стари мајстори нон-стоп, Галерија Звоно, Београд, 1997; Belgrade Double, Ротхамел Галерија, Ерфурт, Немачка, 2007; Тамна звезда, Галерија Звоно, Београд и Галерија Перпетуел, Франкфурт, 2010; Црна ноћ, Кула Небојша, Београд, 2011; Људске активности. Беспомоћни, Железнички музеј и Галерија Звоно, Београд, 2012; Ланац, Галерија 12HUB, Београд, 2014.

Аудио рад: Мања Ристић

Сарадници на пројекту: Милан Стошић, Иван Каделбург

Подршка: Авала Ада, Trampex, Концепт 45.0, Дијагонала 2.0, Vice

Кустос изложбе: Жаклина Ратковић

Kустос Збирке графике и цртежа: МСУБ