Након што је десет година била затворена за јавност, реновирана зграда Музеја савремене уметности отварен је 20. октобра 2017. године у 10 часова, изложбом „Секвенце. Уметност Југославије и Србије из збирки Музеја савремене уметности”.

Зграда Музеја савремене уметности дело је архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић и зидана је од 1960. до 1965. године. За посетиоце је отворена 20. октобра 1965. Здање је 2007. затворено за публику, тада је отпочела прва фаза реконструкције и адаптације. Последња фаза радова окончана је у септембру 2017. Обнова ове реперзентативне зграде подразумевала је уређење подрумских просторија (депоа, радионица, атељеа за конзервацију и економата), сређивање крова, измештање енергетског блока из зграде музеја у засебан објекат, комплетно уређење ентеријера, замену инсталација и обнављање фасаде. Музеј је након ових радова добио простор и опрему за излагање и презентовање уметничких дела у складу са светским музеолошким стандардима.

Колекција Музеја савремене уметности формира се још од 1958. године, од времена оснивања Модерне галерије, а са циљем да се што боље представе најзначајнији уметници, раздобља, покрети и тенденције уметности 20. века на простору Балкана, Србије и шире. Данас, колекција музеја броји преко 8.000 дела и преставља јединствен приказ развоја уметничког стваралаштва 20. и 21. века на поменутим подручјима.

Нова изложба дела из збирки МСУ обухвата преко 300 радова који су обележили период од почетка 20. века до данас. Аутор концепције је др Дејан Сретеновић, а поред њега кустоси изложбе су и мр Мишела Блануша и др Зоран Ерић.

„Секвенце” су историјска изложба која укључује савремену уметност, чији је основни циљ да реафирмише збирке МСУ и понуди нов оквир за упознавање и разумевање уметности настале на овим просторима. Изложба успоставља једну могућу путању кретања кроз архипелаге уметности 20. века, уносећи нов упис у корпус знања о уметности и исписујући једну варијанту историје уметности. Уважавајући постојеће категоризације и критеријуме, изложба доноси поновно мапирање, корекцију и ново вредновање историје уметности 20. века, уз реинвенцију неких запостављених и маргиналних појава. Изложба је структурирана као низ од осамнаест секвенци, слободно груписаних око хронолошке осе која прати историјски развој уметности у Југославији и Србији у периоду дужем од једног века. Термин „секвенце” преузет је из филмске терминологије, где означава низ сцена, повезаних јединством времена или локације, које формирају самосталну наративну јединицу. Овде примењен, односи се на уметничке правце, тенденције и покрете, повезане јединством времена и простора, односно поетичким, лингвистичким, проблемским и тематским сродностима. Секвенцијална структура изложбе замишљена је као инструмент за оријентацију у разуђеним световима модерне и савремене уметности, за ситуирање и контекстуализацију уметничких радова, а самим тим и успостављање мреже односа, значења и асоцијација. Изложба је намењена најширој публици и зато је дидактички оријентисана.

У оквиру седмодневног отварања изложбе „Секвенце” у реновираној згради Музеја савремене уметности планиран је и пратећи програм. У сарадњи са Београдском филхармонијом, од 20. до 27. октобра, наступиће диригент Хајнц Карл Грубер, сопран Бранислава Подрумац и диригент Урс Габриел Фелц. У исто време, захваљујући Београдском фестивалу игре, гост музеја биће кореограф Јакопо Годани са играчима компаније Дрезден Франкфурт Денс поставком са балетским играчима из Србије. За музејску публику биће оргнизован и музички програм на платоу испред музеја уз џез квартет Four Plus, ди-џеја Бобана Петронија и ди-џеја Соњу Павлицу, као и програми за најмлађе посетиоце.

Аутор концепције: др Дејан Сретеновић
Кустоси: мр Мишела Блануша, др Зоран Ерић, др Дејан Сретеновић
Графички дизајн: Андреј Долинка

Пројекат изложбеног мобилијара: 
др Милена Кордић, арх
Марија Крсмановић Стрингхета, арх
Бруно Оливера Стрингхета, арх
Тијана Стевановић, арх

Односи с јавношћу и маркетинг: Наташа Лазић, Сенка Ристивојевић

Музеј савремене уметности се захваљује на медијском покровитељству Радио-телевизији Србије, на медијској подршци Радио-телевизији ВојводинеПрвој српској телевизијиТелевизији ПинкO2.TVРТВ Студио Б, Недељнику Време, новинама ДанасDesigned.rsNovosti.rsb92.nettelegraf.rsSeeCult.orgMcCann Beograd и свим другим медијима који ће пратити изложбу.