Весели свет, назив је изложбе која елаборира најзначајнија фотографска достигнућа Драгана Петровића, приказујући радове који су настали у периоду од почетка осамдесетих до краја деведесетих година XX века.

Услед особене естетике и каракеристика који одређују професионално кретање Петровића као комерцијалног фотографа присутног на народним весељима и традиционалним породичним скуповима у Србији, фотографије Драгана Петровића представљају својеврсно друштвено – антрополошко мапирање. Истовремено, оне нам омогућавају да, иза културних манифестација, посматрамо свакодневицу једног времена и једног света, неприметно улазећи у домен субверзивног.

Изложба Весели свет реализује се у сарадњи са Центром за фотографију. Тридесет фотографија Драгана Петровића налази се у колекцији Музеја савремене уметности у Београду.

Историчар уметности Славко Тимотијевић у свом тексту поводом изложбе наводи: „За Драгана Петровића се може слободно рећи да својим фотографијама открива специфичне манифестације животних радости. Оно што Драгана Петровића чини великим уметником јесте способност да са хаотичне платформе стварности издвоји оне узорке који представљају  фасцинантни културолошки микс сачињен од аутентичних актера, етно позадине, закаснеле модерности обучене у рухо локалних фантазми о моди и понашању…“  (текст: Славко Тимотијевић, Драган Петровић – фотограф)

Иван Петровић (Центар за фотографију) такође у тексту о Драгану Петровићу износи: “…уметност документаризма у многоме се базира на естетици локалног, фрагментарног и, често, профаног. Сасвим је друго питање да ли један производ остаје на нивоу локалног фолклора и културе или има сложенију и дубљу мисаону компоненту. У случају рада Драгана Петровића сусрећемо се са оном врстом фотографског достигнућа, које, сада је то сасвим сигурно, може да послужи као мерило учења о фотографији“. (текст: Иван Петровић, Поглед са споредног колосека – фотограф Драган Петровић)

Изложбом фотографија Драгана Петровића Весели свет, Музеј савремене уметности жели да укаже на потребу систематичнијег посвећивања домаћој фотографској продукцији и њеној репрезентацији у оквиру уметничког система деловања, али и уопште на фотографију као на један од најзаступљених уметничких медија данас.

Каталог изложбе Весели свет биће објављен током трајања изложбе у децембру месецу, са текстовима историчара уметности Славка Тимотијевића и уметника Ивана Петровића.

Драган Петровић (Београд, 1958) фотограф и сниматељ. Фотографијом се професионално бави више од тридесет година. Прве самосталне изложбе је реализовао у “Срећној галерији” у Студенском културном центру у Београду током деведесетих година. Покренуо је и уређивао фанзин ”Фотограф” и објављивао радове у часопису “ЛʹИмпосибле”. Аутор је уџбеника “Фотографија”, објављеног 2000. године. У периоду од 1998. до 2003. радио је као асистент на Катедри за фотографију Академије уметности “Браћа Карић” у Београду.

Током своје фотографске каријере, фотографишући на тему Обичан човек, реализовао је својеврстан и обиман портфолио.