Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Radno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00
Utorkom je Muzej zatvoren za publiku.

Cena ulaznice-Akvizicije MSU: 300 rsd
Studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, penzioneri, korisnici EYCA, City Card i City Pass kartica: 150 rsd (Akvizicije MSU)

Pravo na besplatan ulaz:
Lica sa invaliditetom, trudnice, predškolska deca, profesori, docenti, asistenti i studenti istorije umetnosti, arhitekture, likovne i priminjene umetnosti, novinari, zaposleni iz srodnih kulturnih ustanova, članovi ICOM-a, AICA, IKT, ULUS-a, ULUPUDS-a i drugih strukovnih udruženja.

Informacije o grupnim posetama i vođenjima možete dobiti od 9 do 18h, na broj telefona 063-862-3129, i na info@msub.org.rs

Popusti se ostvaraju uz pokazivanje legitimacije na blagajni Muzeja.
Ulaz je besplatan svake srede.

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Radno vreme: 12:00-20:00 Utorkom je Salon zatvoren za publiku. Ulaz u Salon je besplatan.

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd

Radno vreme: 14:00-20:00
Utorkom je Legat zatvoren za publiku.
Ulaz u Legat je besplatan.

Grad - Hronike urbanog prostora

izložbe | 26.12.2013


Grad - Hronike urbanog prostora 

Autori izložbe: mr Mišela Blanuša, viši kustos i Žaklina Ratković, viši kustos
Koncepcija: mr Mišela Blanuša

Izložba Grad – Hronike urbanog prostora istražuje i prezentuje različite modalitete gradske sredine i života jednog grada na primerima iz zbirki Muzeja savremene umetnosti.

Na izložbi je predstavljeno 46 umetničkih dela autora: Save Šumanovića, Bete Vukanović, Milene Pavlović Barili, Petra Lubarde, Peđe Milosavljevića, Mihaila Petrova, Milana Konjovića, Koste Hakmana, Cuce Sokić i dr. Izbor radova je fokusiran na određene fenomene i kulturne modele adekvatne prirodi gradske sredine, kao i različite aspekte prezentacije jednog grada. Kroz umetnička dela zastupljena na ovoj izložbi moguće je pratiti razvoj urbanog prostora kao i njegovih simboličkih strana, odnos među kategorijama urbano–ruralno, postojanje centra i periferije, status pojedinca i kolektivnog identiteta, koegzistenciju mnogobrojnih različitih društvenih i kulturnih fenomena.

Predstava grada kao tema izuzetno je zastupljena u umetnosti 20. veka, s obzirom na to da je grad oduvek predstavljao jedan od omiljenih prostora stvarnosti za koje su umetnici imali izraženu potrebu da se vežu i da ga prezentuju u svojim delima. Grad je uvek bio poseban predmet umetničke inspiracije čije se forme izražavanja iskazuju kroz različite oblike modernosti a sam umetnik često biva uvučen u stvaranje kulturnog identiteta grada u kome živi. Tako nastaju pejzaži gradova u kojima je živeo, školovao se i usavršavao ali i onih koji su na njega ostavili snažan utisak svojim mentalitetom, istorijskim obeležljima i stilom urbanog življenja. Često, takva umetnička dela nastaju i kao predstave grada koje služe kao predlosci za stilska istraživanja u umetnosti, kao i predstave urbanog načina života koje daju estetsku dimenziju javnog i polujavnog prostora ali i kritiku socijalne ili statusne pozicije građanstva ili negativnih posledica brzih civilizacijskih i društvenih promena.

Pored likovno-estetske analize umetničkog dela na ovoj izložbi nemoguće je zaobići i kontekstualni pristup ovoj temi pošto kroz predstave grada može da se prati i njegov istorijski razvoj, lica i naličja urbane sredine kao i gradskih dešavanja i obeležja urbanih prostora ali i razvoj društva u celini. Izbor radova je fokusiran na određene fenomene i kulturne modele adekvatne prirodi gradske sredine, kao i različite aspekte prezentacije jednog grada koji predstavlja mesto gde je čovek konzument umetničke i kulturne animacije i duhovnog života gradske sredine.

Gostovanja izložbe:
Galerija Matice srpske, Novi Sad
12.9 – 7.10.2008.
Gradska Galerija, Užice
14 – 30.6.2010.
Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac
14.9 – 7.10.2010.
Gradski muzej, Subotica
24.3 – 20.4.2011.
Galerija-Legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Beograd
27.4 – 25.5.2011.
Centar za kulturu Lazarevac
07.09. – 20.09.2011.
Grad - Hronike urbanog prostora
Grad - Hronike urbanog prostora
Grad - Hronike urbanog prostora
Grad - Hronike urbanog prostora
Grad - Hronike urbanog prostora