Музеj савремене уметности у Београду отворен jе 20. октобра 1965. године.

Делатност Музеjа почиње 1958. године, када jе актом Савета за културу Народног одбора града Београда донета одлука о оснивању Модерне галериjе, установе чиjи jе задатак био да прати развоj jугословенске савремене уметности. Извршно веће СР Србиjе одлучуjе да за потребе Модерне галериjе сазида зграду коjа би задовољила модерне музеолошке принципе и одређуjе локациjу на Новом Београду на ушћу Саве у Дунав, наспрам Београдске тврђаве.

Године 1960. расписан jе конкурс за идеjно решење нове зграде. Прихваћен jе проjекат архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић, за коjи ће им на дан отварања Музеjа бити додељена Октобарска награда Београда за архитектуру. По изградњи зграде, Савет Модерне галериjе усваjа нов назив установе – Музеj савремене уметности. За првог управника новог Музеjа именован jе Миодраг Б. Протић. У постављању основа рада нове институциjе узета су у обзир теориjска и практична искуства наjугледниjих музеjа модерне и савремене уметности у свету.

Оснивач и први директор Музеjа савремене уметности (1965–1980) био jе Миодраг Б. Протић, сликар и аутор значаjних изложби, књига и текстова из области историjе jугословенске и српске модерне уметности. Директори Музеjа били су: Мариjа Пушић (1980–1984), Коста Богдановић (в.д. директора, 1984–1986), Зоран Гаврић (1986–1993), Радисав Тркуља (1993–2001), Бранислава Анђелковић-Димитриjевић (2001–2013), Владислав Шћепановић (в.д. директора 2013–2014), Jован Деспотовић (2014–2015), Слободан Накарада (в.д. директора 2015–2020), Виктор Киш (в.д. директора 2020–2021) и Маријана Коларић (2021–).