PRAVILNIK o bližem uređivanju postupka (javne) nabavke

2020. godina

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

.

 

JAVNA NABAVKA – Kupovina dobara – Električna energija , JN – dobara br. 02/20 Završena

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 

 

 

JAVNA NABAVKA – Otkup umetničkih dela oblikovana u devet partija, JN br. 9/20 – ZAVRŠENA

Obaveštenje

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru