Kolekcija

Umetnički fond Muzeja počeo je da se formira u vreme osnivanja Moderne galerije, da bi u trenutku otvaranja Muzeja brojao oko 3500 umetničkih dela. Danas fond broji oko 8000 dela i predstavlja najreprezentativniju kolekciju jugoslovenskog umetničkog prostora iz perioda njegovog postojanja (1900 – 1991).

Danas Muzej savremene umetnosti svoju politiku popunjavanja zbirki podjednako zasniva na praćenju savremene umetnosti u Srbiji, regiona Balkana, i, u onoj meri koliko je to moguće, Evrope i sveta. Muzej svoje zbirke dopunjuje otkupom od umetnika (sa tekućih izložbi i iz ateljea umetnika), putem poklona ili legata.

Stalni deo jugoslovenske umetnosti iz kolekcije Muzeja savermene umetnosti.

New In Collection

Archive

Selections

Zbirka fotografije, filma, videa i digitalnih medija

Details

Zbirka grafike i crteža

Details

Zbirka skulpture i instalacija

Details

Zbirka slikarstva posle 1950. godine

Details

Zbirka slikarstva od 1900. do 1945. godine

Details