Колекција

Уметнички фонд Музеја почео је да се формира у време оснивања Модерне галерије, да би у тренутку отварања Музеја бројао око 3500 уметничких дела. Данас фонд броји око 8000 дела и представља најрепрезентативнију колекцију југословенског уметничког простора из периода његовог постојања (1900 – 1991).

Данас Музеј савремене уметности своју политику попуњавања збирки подједнако заснива на праћењу савремене уметности у Србији, региона Балкана, и, у оној мери колико је то могуће, Европе и света. Музеј своје збирке допуњује откупом од уметника (са текућих изложби и из атељеа уметника), путем поклона или легата.

Стални део југословенске уметности из колекције Музеја савермене уметности.

New In Collection

Archive

Selections

Збирка фотографије, филма, видеа и дигиталних медија

Details

Збирка графике и цртежа

Details

Збирка скулптуре и инсталација

Details

Збирка сликарства после 1950. године

Details

Збирка сликарства од 1900. до 1945. године

Details