Nakon četiri meseca u ponedeljak 23. januara je završena izložba „Nepouzdani pripovedač“ Mrđana Bajića, jednog od vodećih umetnika savremene umetničke scene u Srbiji. Izložba, postavljena na svih pet nivoa Muzeja i u Parku skulptura, obuhvatala je preko 150 radova od kojih je 12 umetnik namenski producirao za ovu priliku, kao i novu interpretaciju projekta Yugomuzej. Kroz hronološki i tematski koncipirane izložbene celine publici su pruženi uvidi u sve faze razvoja Bajićeve umetničke prakse (skulptorske i crtačke), specifičnosti pristupa, postupaka, u promišljanju medija skulpture i njegovih mogućnosti unutar i izvan umetničkih konteksta. Višedecenijski skulptorski opus uključivao je od najranijih radova iz osamdesetih godina i istraživanja u domenu forme, izražajnosti materijala, preko primene karakterističnog arhitektonsko-konstruktorskog modela u elaboraciji različitih prostorno-skulptorskih situacija i celina čiju će vizuelnu i interpretativnu dinamiku određivati sklop odnosa statičnog i nestabilnog, skulptoralnog i mašinski proizvedenog, utilitarnog i kulturološko-istorijskog, upisanog značenja u svaki element rada.

Tokom trajanja izložbe 21.000 posetilaca upoznavala se sa Bajićevim stvaralaštvom i kroz bogat prateći program u okviru kojeg je realizovano devet javnih tematskih događaja (razgovori i predavanja), preko sto stručnih i dva umetnikova javna vođenja kroz izložbu, Dečiji klub sa radionicama kao i promocija kataloga izložbe. O različitim aspektima umetnikovog rada i saradnji sa Mrđanom Bajićem na otvaranju izložbe govorio je britanski umetnik Ričard Dikon dok su ih kasnije u pratećim i govornim programima u svojim izlaganjima razmatrali i istoričari umetnosti i kustosi Jerko Denegri, Biljana Tomić, Lidija Merenik, Ana Ereš, Antonelo Tolve, Olivije Kaplan, Simona Čupić i Jasmina Čubrilo, istoričari Dubravka Stojanović i Milivoje Bešlin, filozofi i teoretičari Branka Arsić i Dejvid Vils, pozorišna rediteljka Ana Miljanić i umetnica Ana Adamović. Tokom poslednjeg vikenda izložbe publici je predstavljena umetnikova dugogodišnja saradnja sa dramskom spisateljicom Biljanom Srbljanović koja datira još iz vremena kultne televizijske serije „Otvorena vrata”. Tom prilikom je upriličen događaj u kojem je učestvovala umetnica Katarina Anđelić (u izvođenju glumice Vesne Trivalić), junakinja pomenute serije iz devedesetih godina, čiji je fiktivni umetnički opus za potrebe projekta osmislio, upravo, Mrđan Bajić.

Po završetku izložbe „Nepouzdani pripovedač” Muzej savremene umetnosti će biti bogatiji za još jedno delo u Parku skulptura. U pitanju Bajićev rad iz najnovije produkcije „Brandeburška kapija” koji, zahvaljući saradnji sa Fondacijom Lana Bekavac, u neposrednom okruženju Muzeja ostaje na neodređeno vreme. „Brandeburška kapija” primer je umetnikovih kontinuiranih i konzistentnih istraživanja izražajnih potencijala sadejstva različitih materijala (kamen, inoks, gvožđe) dok u tematskom i značenjskom polju, u vrlo karakterističnom autorovom poigravanju sa referencama i simbolima (isečak originalne berlinske trijumfalne kapije reinterpretiran je u gornjem delu uvođenjem džinovskih trofejnih jelenskih rogova) otvara niz pitanja o dominaciji, preovlađujućem narativu u evropskim ali i širim globalnim geopolitičkim odnosima.

Fotografije: Bojana Janjić, MSUB