U okviru izložbe „Efekat pregleda”, Muzej savremene umetnosti otvara prostor za diskusiju o raznovrsnim ekološkim problemima s kojima se stanovnici Srbije suočavaju u lokalnom kontekstu.

Program je osmišljen kao javni forum u kome će akteri – ekološke organizacije, aktivističke grupe, stručnjaci, umetnici i građani – u izložbenom prostoru Muzeja diskutovati o aktuelnim problemima zaštite životne sredine u Srbiji, razlozima za nastanak tih problema, kao i mogućim predlozima za njihovo rešavanje. Smatramo da je bitno da se i u institucijama kulture bavimo ekološkim temama i da podstičemo razvoj svesti o neophodnosti zaštite prirode koju neprekidno ugrožavaju partikularni finansijski interesi velikih korporacija. To je ujedno i razlog za otpor brojnih građanskih inicijativa, jer će bez čiste vode, vazduha, bez šuma i parkova, i naša egzistencija kako lokalno tako i na čitavoj planeti biti sve ugroženija.

U sredu 25. avgusta od 18 do 20 časova biće održan peti u nizu foruma na kome će Pokret „Odbranimo šume Fruške gore” predstaviti svoje aktivnosti i način borbe protiv seče šuma.

Pokret „Odbranimo šume Fruške gore” je ekološki aktvistički pokret civilnog društva autentično nastao kao odgovor na sve ubrzaniju deforestaciju Nacionalnog parka Fruška gora, koji umesto da uživa najviši stepen zaštite kao prirodna vrednost, postaje ubrzano plen brutalne komercijalne eksploatacije.

Seče šuma, rudarski kopovi, urbanizacija, uništavanje šumskih ekosistema, degradiranje predeone lepote su postali toliko vidljivi, da su šumske staze počele da liče, sa jedne strane na drvare zbog enormnih količina trupaca koji su na svakom koraku, a sa druge strane, zbog teške mehanizacije za seču i izvlačenje trupaca, na područje intenzivne šumarske industrije.

Nacionalni park Fruška gora je počeo ubrzano da nestaje pred našim očima, sa svojim prelepim bukovim i hrastovim šumskim sastojinama, bogatim biodiverzitetom, biljnim i životinjskim vrstama koje su zaštićene. Neke od njih su na crvenoj listi IUCN kao strogo zaštićene zbog velikog stepena ugroženosti, dok su određene vrste endemične. Zaštitarski model upravljanja se u potpunosti povukao pred eksploatatorskim udarom na prirodne resurse, što je posledica neadekvatne zakonske regulative, kao i neodgovornog i nestručnog upravljanja.

Neodrživo iskorišćavanje prirodnih resursa je sveopšti planetarni problem. Situacija u našoj zemlji je dodatno komplikovana zbog visokog stepena korupcije i organizovanih ilegalnih šumarskih aktivnosti koje se teško otkrivaju, jer su u tu mrežu nezakonitih radnji uključeni i predstavnici javnih institucija i donosioci odluka.

Očuvanje postojećih šuma Fruške gore je sociološka, ekološka i kulturološka neophodnost, a borba za zdravu životnu sredinu i prirodu, kao opšta pobuna je imperativ vremena u kojem živimo. Fruška gora je fabrika kiseonika, najjači borac protiv negativnih klimatskih promena, čuvar ekosistema i biodiverziteta. Konačno, ona je sa još nekoliko manjih šumskih područja poslednja brana opustinjavanju Vojvodine.

Pokret „Odbranimo šume Fruške gore” je član više neformalnih ekoloških koalicija sa kojima zajedno i solidarno učestvuje u različitim inicijativama kojima se zagovara promena javnih politika i prakse u oblasti zaštite životne sredine. Pokret pruža podršku i konkretno pomaže drugim autentičnim ekološkim borcima u njihovim lokalnim zajednicama. Učestvovao je u svim velikim ekološkim protestima u Beogradu, i organizovao proteste na području Fruške gore. Njihov beskompromisni ekološki aktivizam postao je vidljiv u široj javnosti, zbog čega su bili meta više napada, kako u medijima sa prepoznatljivim agresivnim i tabloidnim narativom, tako i fizički na Fruškoj gori.

Na „Letnjem ekološkom forumu” o iskustvima Pokreta „Odbranimo šume Fruške gore” govoriće Dragana Arsić.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže forumu i aktivno uključe u diskusiju.

Više informacija o projektu „Efekat pregleda” na: https://msub.org.rs/efekat-pregleda

Više informacija o aktivnostima Pokreta „Odbranimo šume Fruške gore” na: https://www.facebook.com/groups/pokretosfg/?ref=share

https://www.facebook.com/pokretosfg/