МСУБиоскоп jе програм у оквиру коjег се у контексту савремене визуелене уметности истражуjу, интерпретираjу и представљаjу  дела настала у медиjу филма.

У оквиру овог програма покренута jе и едициjа „МСУБиоскоп свеске” коjу чине књиге и зборници текстова из области историjе и теориjе филма, филмске естетике као и публикациjе коjе прате тематске и ретроспективне програмске концепте.

У едициjи „МСУБиоскоп свеске” обjављене су следеће књиге:

  • Пуриша Ђорђевић – Jутро, Дан, Подне (2011)
  • Слободан Шиjан – Кино Том. Антонио Г. Лауер или Томислав Готовац између Загреба и Београда (2012) у сарадњи са Хрватским филмским савезом; књига jе добила награду загребачког Jутарњег листа за публицистику 2013.
  • Павле Леви — Кино другим средствима (2012) у сарадњи са Филмским центром Србиjе; обjављивање књиге пратила jе истоимена изложба у Галериjи-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића (аутор: Деjан Сретеновић)
  • Бранислав Димитриjевић – Слатки филм Душана Макавеjева (2017)

У оквиру филмског програма за време траjања изложбе „Секвенце. Уметност Jугославиjе и Србиjе из збирки Музеjа савремене уметности” приказивани су филмови Struggle in New York / Борба у Њуjорку (1976) Зорана Поповића и Портрет моjе маjке (1999) Милице Томић. Током траjања изложбе „Рефлексиjе нашег времена. Аквизициjе Музеjа савремене уметности 1993–2019” приказуjе се и филм Желимира Жилника Стара школа капитализма (2009).