Performativne skulpture

Za Ervina Vurma, čije je interesovanje za arhitekturu opštepoznato, modernistička arhitektura je postala izuzetno efemerna u odnosu na onu iz prošlih vekova, koja je bila građena da traje. Performativne skulpture su nova serija fizičkih performansa na glinenim maketama nekih od najlegendarnijih građevina iz doba Jugoslavije, u cilju fizičke interakcije sa skulpturom i njenom materijalnošću. Celokupni performans se odigrava tokom otvaranja izložbe, na glinenim maketama deformisanim od udaraca performera, koji ih menjaju sopstvenom telesnom težinom i postupcima. Predstavljene u stanju nedovršenosti, skulpture nisu „napadnute” već fizički transformisane različitim intelektualnim, društvenim i umetničkim percepcijama. Tragovi koji ostaju tokom izvođenja zamrznuti su u glini i daju delima amorfni aspekt, karakterističan za Vurmov rad. Postoji nešto razigrano ali ipak i kontrolisano u ovom procesu mutacije, uništavanja i očuvanja ovakvih formi. Performeri i publika postaju značajniji nego makete od gline, a ovaj sveznajući pogled na njih utiče na samu našu vezu sa realnošću.