Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti

Ušće 10, blok 15, Beograd
Zatvoren do 21. septembra zbog pripreme postavke retrospektivne izložbe 'Čistač' Marine Abramović

****

Salon Muzeja savremene umetnosti

Pariska 14, Beograd
Radno vreme: od 12:00 do 20:00, osim utorkom
Ulaz slobodan

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Petar Lubarda - Heroika vizije

izložbe | 26.12.2013


Petar Lubarda - Heroika vizije 

Autor izložbe: Svetlana Mitić, viši kustos

Izložba predstavlja preko 40 dela iz svih perioda stvaralaštva Petra Lubarde. Njome su obuhvaćena reprezentativna dela iz zbirki muzeja u Cetinju i Beogradu, izbor iz retrospektivne izložbe koja je održana povodom stogodišnjice rođenja (1907–1974) jednog od naših najznačajnijih slikara.

Zbirka Muzeja ukupno sadrži 45 dela Petra Lubarde iz perioda od 1927. do 1967. od čega su pojedina dela od kapitalnog značaja ne samo za sagledavanje razvoja umetnika već i ukupnog kretanja i sazrevanja jugoslovenske umetnosti toga vremena. Na primerima iz zbirki Muzeja može se pratiti geneza Lubardinog likovnog jezika od ranog peroda sticanja prvih ozbiljnijih iskustava o savremenoj umetnosti tokom mladalačkog boravka u Parizu 1926-1932. potom vremena kada dolazi do jasnije stilske opredeljenosti između 1934–1941, pa preko kratkotrajnog razdoblja socrealizma od 1945–1950. do zenitnog perioda između 1951. i 1956, kada nastaju njegova najznačajnija dela, i konačno do vremena kada se monumentalnost i heroika predhodnog perioda povlači pred mnoštvom potpuno novih, disparatnih motiva.

Petar Lubarda je svakako jedna od najznačajnijih domaćih umetničkih figura dvadesetog veka koji je u prelomnom trenutku ranih 50-tih godina raskinuo kako sa akademskim, tako i sa provincijalnim pogledom na svet i inagurisao jednu novu kulturu slikarstva koja se može smatrati apoteozom visokog modernizma. Značaj Lubarding opusa prevazilazi okvire jugoslovenske zajednice toga vremena, i svrstava ga u domaće umetnike sa najvišom međunarodnom reputacijom.

Od brojnih nagrada koje je dobio za svoj rad, izdvajaju se: Internacionalna otkupna nagrada na ll bijenalu u Sao Paolu u Brazilu, (1953). Nagrada na lll Bijenalu u Tokiju (1955), Nacionalna nagrada Gugenhajm u Njujorku (1956).

Petar Lubarda rođen je 27. jula 1907. u Ljubotinju (Crna Gora), a umro 13. februara 1974. u Beogradu. Godine 1925. upisuje se u umetničku školu u Beogrdau (prof: Beta Vukanović, Ljuba Ivanović i Ilija Šobajić) koju napušta 1926. i odlazi u Pariz gde ostaje do 1932. Vraća se u Beograd i ostaje do 1938. kada ga napušta i po drugi put odlazi u Pariz gde ostaje sve do 1940. Vreme okupacije provodi u nemačkom zarobljeništvu. Posle oslobođenja jedno kratko vreme boravi na Cetinju, gde je između ostalog, i jedan od osnivača Umetničke škole. Od 1950. živi i radi u Beogrdau, sve do svoje smrti.

Studijska putovanja: Francuska, Španija, Italija, Nemačka, SSSR, Brazil, Engleska, Belgija, Indija, Sirija i Liban. Bio je redovan član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) u Zagrebu. Odlikovan je Ordenom bratstva i jedinstva.

Gostovanja izložbe:
Gradska galerija, Užice
27.5– 11.6.2008.
Zamak kulture Kulturnog centra, Vrnjačka Banja
3.7– 29.7.2008.
Narodni muzej, Čačak
7.10–25.10.2008.
Narodni Muzej, Kruševac
4.6–29.6.2009.
Muzej Srema, Sremska Mitrovica
6.11–24.11.2009.
Zavičajni Muzej, Ruma
27.11–15.12.2009.
Centar za kulturu, Lazarevac
5.5– 18.5.2010.
Galerija Matice srpske, Novi Sad
12.8 – 12.9.2010.
Narodni muzej Zrenjanin
6.5.–29.5.2011.

Petar Lubarda - Heroika vizije
Petar Lubarda - Heroika vizije
Petar Lubarda - Heroika vizije
Petar Lubarda - Heroika vizije