Vesti


MSUB Newsletter

Budite informisani o našim aktivnostima


Pratite nas...

Facebook Twitter Facebook FacebookRadno vreme


Muzej savremene umetnosti
Ušće 10, blok 15, Beograd

Muzej je zatvoren za publiku

****

Salon Muzeja savremene umetnosti
Pariska 14, Beograd

Salon je zatvoren za publiku

****

Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića

Rodoljuba Čolakovića 2, Beograd
Zatvoren za publiku

Projekti odeljenja za umetničku dokumentaciju MSUB


Projekat Čitajte o...

Čitajte o... predstavlja projekat digitalizacije građe koja se prikuplja i čuva u Odeljenju za umetničku dokumentaciju MSUB. Ideja je da se građa učini dostupnom svima u svakom trenutku. Projekat je organizovan na principu čitaonica posvećenih pojedinim umetnicima, institucijama ili umetničkim pojavama, tako da se formiraju celovite bibliografije, koje se lako mogu koristiti i pretraživati. U čitaonici možete naći izdanja Muzeja savremene umetnosti od samog njenog osnivanja a u hemeroteci možete pratiti najraniju istoriju ustanovljavanja Muzeja kao institucije. Pored Muzejskih izdanja, možete čitati o umetnicina Nadeždi Petrović, Savi Šumanoviću, Petru Lubardi kao i o avangardi.

www.citajteo.rs

Facebook


Evropski kontekst srpskog nadrealizma

Osnovna ideja projekta Evropski kontekst srpskog nadrealizma je da se što stručnije i u najobuhvatnijem vidu iskoriste kapaciteti koje pružaju zbirke, fondovi, arhivi, biblioteke koje čuvaju umetnička dela ili dokumentaciju vezanu za nadrealizam. Glavni cilj projekta je podsticanje istraživanja, prikupljanje i prezentacija celokupne kulturne baštine vezane za srpski i evropski nadrealizam na jedno mesto, sa posebnim akcentom na istraživanje, edukaciju i komunikaciju.

www.nadrealizam.rs

Youtube