Mihael Milunović: UKRŠTANJE / Teritorija i sopstvo

Details

Kristina Benjocki: Portret planine

Details

Darko Dragičević: Iscrpljenost i ushićenost ili Mogu, ne mogu: studija četiri figure

Details

Plava izložba

Details

(Sa)vremenost kamena

Details

Rez – linija – otisak

Details

Jagoda Buić: Esencijalnost niti

Details

Vesna Perunović / Paradigma doma: Novo mesto pripadanja

Details

Gospodstvo uma: Miodrag B. Protić, život posvećen umetnosti

Details

Nemanja Lađić: Sigurna distanca

Details
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Biljana Đurđević: Studija slučaja

Details

Stavovi i forme: Umetnost kao forma mišljenja

Details

Sanja Latinović: Prepreka ili prag

Details

Stvari vibrantne – stvari svečane

Details

Mrđan Bajić: Nepouzdani pripovedač

Details

Ervin Vurm: Jedan minut zauvek

Details

Ivana Ivković: Posle Vas

Details

Mladen Miljanović:
Smrt (na) ekranu

Details

Vladimir Veličković: Figura kao izraz egzistencije

Details

Dragana Žarevac: Prošireno prisustvo / Otelovljeni arhiv

Details

Ljiljana Šunjevarić: Stanice

Details

Goranka Matić: Iskustvo u gužvi

Details

Dejan Marković:
State of Nature

Details

Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019

Details

Grupa MEČ: Retrospektiva od 1975. do 1990.

Details

Rosella Biscotti & Kevin van Braak: T

Details

Nikola Marković: Prizor

Details

Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje?

Details

diSTRUKTURA: No Longer and Not Yet

Details

Lana Vasiljević: Nemi govor

Details