Publication

Back to all titles
Zbornik Зборник

Диференцирана суседства Новог Београда: Пројекат Центра за визуелну културу МСУБ

Location and date of exhibition

02/2006 – 05/2008

Author

Зоран Ерић, Љиљана Благојевић, Мина Петровић и др.

Editor

Зоран Ерић

Translation

Ђорђе Чолић, Зоран Ерић, Душан Ђорђевић Милеуснић и др.

Photographer

Душан Богдановић, Зоран Ерић, Сања Јововић и др.

Year of publication

2009

Number of pages

217, 227 + DVD

Dimensions

15 × 20 cm

ISBN 978-86-7101-263-8