Prateći program izložbe Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019.
Sreda, 14. oktobar 2020. u 18 časova
Muzej savremene umetnosti u Beogradu

U okviru pratećeg programa biće organizovani razgovori sa umetnicima čiji su radovi predstavljeni na izložbi. Prvi u nizu je razgovor sa umetnikom Radošem Antonijevićem o njegovom celokupnom stvaralaštvu, sa posebnim osvrtom na izloženi rad Šator Muzej savremene umetnosti (2012), otkupljen 2012. godine.

Preispitujući medij skulpture i njegove granice, Antonijević stvara umetnička dela koja problematizuju pitanja funkcije, materijalnosti i percepcije. Ova formalna istraživanja uvek su upletena u teme koje dodiruju neuralgične tačke života baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Njegovi umetnički radovi konfrontiraju funkciju i oblik i imaju epsku prirodu sa primesama komičnog i tragičnog u istoj slici. Skulptura Šator Muzej savremene umetnosti je namenski rađena za neizložbu Šta se dogodilo sa Muzejom savremene umetnosti? (23. 6 – 30. 9. 2012.) koju su inicirali kustosi Muzeja povodom navršavanja pet godina otkako je Muzej zbog rekonstrukcije bio zatvoren za javnost. Sastavni deo rada je prodajni oglas koji nudi ovaj šator širokoj ciljnoj grupi koju autor zajednički oslovljava sa „kupci”.

Radoš Antonijević

Radoš Antonijević (Pančevo 1969) diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Doktorske studije završio na Univerzitetu umetnosti 2014. godine. Radi kao vanredni profesor na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao je na mnogim samostalnim izložbama u zemlji inostranstvu. Njegova dela se nalaze u domaćim i inostranim kolekcijama.

Razgovor sa umetnikom će moderirati mr Mišela Blanuša, jedna od autorki izložbe.

Izložba Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993–2019, obuhvata preko 200 reprezentativnih umetničkih dela koja su u periodu od 1993. godine do danas planski nabavljana za zbirke Muzeja savremene umetnosti. Prateći širok dijapazon različitih jezičkih specifičnosti, ali i raznovrsnih fenomena prisutnih u sferi moderne i savremene umetnosti od početka 20. veka do danas, izložba je koncipirana u trinaest tematsko-problemskih celina dok je četrnaesta, posebna celina Kroz portret,predstavljena u prostoru Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Kroz izložbene celine, koje se mogu iščitati kao neka vrsta mikronarativa / malih izložbi, prepoznaju se tematske i problemske relacije ali i novi dinamični odnosi u koje su pojedini autori postavljeni, reflektujući raznovrsnost muzejske građe koja je bila polazište za rad na ovoj izložbi. Kroz predstavljen izbor može se pratiti i politika otkupa Muzeja koja je sprovođena tokom poslednjih 26 godina dok izložena dela pokazuju dve osnovne linije kolekcioniranja. Prva je istorijska linija, koja prati razvoj modernizma na jugoslovenskom umetničkom prostoru, dok je druga vezana za kretanje i dinamiku savremene umetničke scene.
Autori koncepcije izložbe: mr Mišela Blanuša, dr Rajka Bošković, Svetlana Mitić i Žaklina Ratković.
Kustos izložbene celine u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića: Miroslav Karić

Autorski tim izložbe je pripremio prateći program koji obuhvata autorska vođenja, razgovore sa umetnicima, predavanja, radionice Dečijeg i Omladinskog kluba i drugo.
Prilikom posete obavezno je nošenje zaštitne maske i održavanje fizičke distance u razmaku od minimum dva metra između dvoje posetilaca. Pri ulasku u zgradu Muzeja obavezna je dezinfekciju ruku i beskontaktno merenje telesne temperature.
Razgovoru sa umetnikom može prisustvovati grupa od maksimalno 15 posetilaca uz prethodnu prijavu koju možete poslati do utorka, 13. oktobra 2020. godine do 14 časova, na e-mail adresu info@msub.org.rs.

Fotografije: Bojana Janjić