Збирка графике представља систематичан преглед српске и југословенске графике у периоду од 1900. до данас.

Збирка обухвата 1880 графичких листова помоћу којих је могуће сагледати различите процесе карактеристичне за развој овог медија у 20. веку, од превазилажења поимања графике као као «племенитог заната», преко појаве «комбиноване технике», до промене статуса графичког отиска узрокованог појавом дигиталних репродуктивних технологија. У збирци се посебно издваја графичка продукција објављивана у авангардним часописима (Зенит, Дада-танк, Ут) двадесетих година прошлог века (Михаило Петров, Август Чернигој), као и ангажована графика између два светска рата која изражава напредне социополитичке ставове и представља једну од водећих уметничких форми тог периода (Сергије Глумац, Мариан Детони, Крсто Хегедушић, Ђорђе Андрејевић-Кун, Пиво Караматијевић и др). У периоду друге половине 20. века збирка прати најзначајније тенденције (графика Београдског круга, неоконструктивизам) и индивидуалне графичке опусе Марка Крсмановића, Богдана Кршића, Мирослава Шутеја и др.

Ђорђе Андрејевић-Кун - „Из мапе Крваво злато”, 1934. дрворез, 23 × 15 (13 × 11) цм

Збирка цртежа садржи 1345 радова српских и југословенских уметника насталих у периоду од почетка 20. века до данас. Посебан значај збирци дају ликовна експериментација београдских надреалиста (цртежи, колажи, асамблажи, декалкоманија, cadavre exquis), примери конструктивистичке уметности (А. Чернигој, Е. Степанчич), као и цртежи Саве Шумановића, Петра Добровића, Ивана Радовића и Душана Јанковића. Из периода друге половине 20. века, у збирци се истичу радови уметника који су посебну пажњу посвећивали цртежу као интегралном уметничком медију – Иван Табаковић, Леонид Шејка, Дадо Ђурић, Владимир Величковић, Драган Лубарда, Радомир Рељић, Бора Иљовски, Душан Оташевић, Стојан Ћелић.

Збирка иностране графике и цртежа обухвата 323 уметничка дела. Стварање ове збирке иницирано је графикама Жака Вилона и Алберта Глизa које је Музеј модерне уметности града Париза поклонио 1965. у поводу отварања МСУ. Збирка је потом попуњавана сарадњом са галеријама, издавачким кућама, графичким студијима и графичким манифестацијама у Европи и САД. У збирци се налазе графички листови и цртежи многих познатих уметника 20. века: Ј. Мироа, А. Тапиеса, Х. Хартунга, А. Готлиба, Р. Раушенберга, А. Ворхола, Р. Лихтенштјна, Ј. Росенквиста, Р. Хамилтона, М. Биле, Ј. Алберса, Л. Фонтане, В. Вазарелија, Д. Хокнија, Е. Паолоција, П. Доразија, М. Пистолета, Ф. Стеле и др.

Рој Лихтенштајн