U okviru izložbe „Efekat pregleda”, Muzej savremene umetnosti otvara prostor za diskusiju o raznovrsnim ekološkim problemima s kojima se stanovnici Srbije suočavaju u lokalnom kontekstu.

Program je osmišljen kao javni forum u kome će akteri – ekološke organizacije, aktivističke grupe, stručnjaci, umetnici i građani – u izložbenom prostoru Muzeja diskutovati o aktuelnim problemima zaštite životne sredine u Srbiji, razlozima za nastanak tih problema, kao i mogućim predlozima za njihovo rešavanje. Smatramo da je bitno da se i u institucijama kulture bavimo ekološkim temama i da podstičemo razvoj svesti o neophodnosti brige o zaštiti prirode koju neprekidno ugrožavaju partikularni finansijski interesi velikih korporacija. To je ujedno i razlog za otpor brojnih građanskih inicijativa, jer će bez čiste vode, vazduha, bez šuma i parkova, i naša egzistencija kako lokalno tako i na čitavoj planeti biti sve ugroženija.

U sredu 14. jula od 18 do 20 časova biće održan drugi u nizu foruma na kome će energetska zadruga „Elektropionir” otvoriti diskusiju o obnovljivim izvorima energije.

 

U mnogim zemljama, učešće građana do sada se pokazalo kao važan motivacioni faktor za prelazak sa „prljave”energije iz fosilnih izvora na obnovljive izvore energije. U Srbiji je, zbog velike zagađenosti vazduha i manjka obnovljivih izvora energije, ovakva tranzicija preko potrebna. Transformacija načina na koji proizvodimo energiju predstavlja najznačajniji deo globalne klimatske akcije.

Energetska zadruga „Elektropionir” je osnovana krajem 2019. sa idejom da bude jedan od ključnih aktera u osnaživanju običnih ljudi da aktivnije učestvuju u tranziciji srpskog energetskog sektora na obnovljive izvore energije. Otpočela je kao poduhvat grupe entuzijasta koji su se na razne načine bavili obnovljivim izvorima energije i inovativnim načinima građanskog organizovanja. „Elektropionir” ne čeka da se steknu svi uslovi i da se većina pokrene, već misli da uporna grupa pionira može da menja stvari. Zadrugari su upravo ti pioniri.

Ova godina mogla bi biti prekretnica za uspešno učešće građana u energetskoj tranziciji u Srbiji. Nakon uvođenja Zakona o upotrebi obnovljivih izvora energije, novi regulatorni okvir trebao bi da se primeni u praksi. Ovo je jedinstveni trenutak koji će prodrmati energetski sektor: posle veka centralizovne proizvodnje struje, u kome su se građani nalazili bukvalno na kraju kabla, sada se za nas otvara prilika da postanemo i proizvođači električne energije.

Cilj zadruge je da u Srbiji demonstrira ekološki i ekonomski održiv način proizvodnje električne energije, zasnovan na principima demokratskog upravljanja. U zadruzi svaki član, zadrugar, ima jedan glas u donošenju odluka. Zajednički se stiče ekspertiza, određuje pravac daljeg delovanja, kako bi realizovali ambicije veće od pojedinačnih krovova. Dugoročno, „Elektropionir” želi da uspostavi mrežu decentralizovanih krovnih solarnih elektrana i solarnih parkova u kolektivnom vlasništvu ljudi širom Srbije.

Na „Letnjem ekološkom forumu” o iskustvima „Elektropionira” će govoriti Ana Džokić, Đorđe Samardžija, Igor Vejnović i Marc Neelen.

Pozivamo sve zainteresovane da se pridruže forumu i aktivno uključe u diskusiju.

Više informacija o projektu „Efekat pregleda” na: https://msub.org.rs/efekat-pregleda

Više informacija o energetskoj zadruzi „Elektropionir” na: https://elektropionir.rs