U okviru izložbe „Efekat pregleda”, svake srede od 18 do 20 časova tokom meseca jula Muzej savremene umetnosti otvara prostor za diskusiju o raznovrsnim ekološkim problemima s kojima se stanovnici Srbije suočavaju u lokalnom kontekstu.

Program je osmišljen kao javni forum u kome će akteri – ekološke organizacije, aktivističke grupe, stručnjaci, umetnici i građani – u izložbenom prostoru Muzeja diskutovati o aktuelnim problemima zaštite životne sredine u Srbiji, razlozima za nastanak tih problema, kao i mogućim predlozima za njihovo rešavanje. Smatramo da je bitno da se i u institucijama kulture bavimo ekološkim temama i da podstičemo razvoj svesti o neophodnosti brige o zaštiti prirode koju neprekidno ugrožavaju partikularni finansijski interesi velikih korporacija. To je ujedno i razlog za otpor brojnih građanskih inicijativa, jer će bez čiste vode, vazduha, bez šuma i parkova, i naša egzistencija kako lokalno tako i načitavoj planeti biti sve ugroženija.

U sredu 7. jula od 18 do 20 časova biće održan prvi u nizu foruma na kome će udruženje građana „Zajednička akcija blokova 70 & 70a” pokrenuti diskusiju o inicijativi za stvaranje Zelenih koridora Beograda i za izgradnju Linijskog parka Novog Beograda.

Projekat „Zeleni koridori Beograda” ukazuje na potrebu žitelja novobeogradskih blokova da se poboljšaju komunikacijske mreže i mobilnost u gradu spajanjem Savskog keja u novobeogradskim blokovima sa Savskim kejom na Ušću, I dalje Dunavskim kejom sa Zemunom, kao i mostovima sa gradom i Adom Ciganlijom.

Osnovni ciljevi tih inicijativa su razvoj održive urbane mobilnosti, smanjenje korišćenja automobila u svakodnevne svrhe, smanjenje zagađenja i zavisnosti od fosilnih goriva, razvoj i modernizacija sistema javnog prevoza čiji je sastavni deo moderna i bezbedna biciklističko-pešačka infrastruktura, razvoj kulturno-umetničkih i sportskih sadržaja uz reke, kao i povezivanje zelenih oaza Beograda i priobalja reka radi adaptacije na klimatske promene.

Pozivamo sve zainteresovane građanke i građane da se pridruže forumu i aktivno uključe u diskusiju.

Više informacija o projektu „Efekat pregleda” na: https://msub.org.rs/efekat-pregleda

Više informacija o udruženju građana „Zajednička akcija blokova 70 & 70a” na: https://www.facebook.com/ZajednickaAkcijaB70